Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 16.10.2014 №570
Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 570
Київ
Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 21.01.2015 № 635 від 19.08.2015 № 422 від 14.06.2017 № 882 від 04.10.2017 )( Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суд міста Києва № 826/14367/17від 21.02.2018 )( Додатково див. Постанову Верховного Суду № 826/14367/17 від 26.02.2019 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019 № 486 від 17.06.2020 )( У тексті Постанови слова "Міністерство енергетики та вугільної промисловості" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство енергетики" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
Відповідно до статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ", підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, що додається.
2. Міністерству енергетики подавати Державній податковій службі щодо кожного спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення в розрізі суб’єктів господарювання:
1) інформацію про укладені за результатами спеціалізованого аукціону договори купівлі-продажу скрапленого газу - протягом п’яти днів з дня проведення аукціону;
2) узагальнену інформацію про операції з реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованому аукціоні;
3) узагальнену інформацію про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах, в розрізі покупців та споживачів такого газу.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству енергетики зведену інформацію за встановленою Міністерством формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб’єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб’єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати Міністерству енергетики до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, інформацію про обсяг скрапленого газу за формою, встановленою зазначеним Міністерством.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 04.10.2017, № 486 від 17.06.2020 )
5. Міністерству енергетики:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 486 від 17.06.2020 )
затвердити персональний склад аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу;
привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
6. Міністерству енергетики повідомляти Державній митній службі про дату реєстрації аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу заявок на проведення біржового аукціону невідкладно у день реєстрації таких заявок.
( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 486 від 17.06.2020 )
Державній митній службі наступного робочого дня після реєстрації заявок на проведення біржового аукціону з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу подавати Міністерству енергетики відповідно інформацію (у доларах США та гривні):
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
за 15 днів, що передують даті реєстрації таких заявок, - про обсяги та митну вартість імпортованої за митними деклараціями, за якими завершено митне оформлення, нафти, зокрема:
- нафти сорту "Юралс" (Російська Федерація), у тому числі такої, що надійшла трубопровідним транспортом;
- нафти сорту "Айзері" (Азербайджан) або інших сортів легких нафт Каспійського регіону;
за 10 днів, що передують даті реєстрації таких заявок, - про митну вартість імпортованого за митними деклараціями, за якими завершено митне оформлення, скрапленого газу.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 570
ПОРЯДОК
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу
( У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 )
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку, в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.
Дія цього Порядку поширюється на підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше, господарські товариства, 50 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких належать до статутного капіталу інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу зазначених підприємств, товариств, дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 відсотків і більше загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться біржовий аукціон, але не більше робочого тижня;
2) аукціонна документація - комплект документів, які покупець зобов’язаний подати на біржу для участі в біржовому аукціоні;
2-1) товарна біржа (далі - біржа) - організація, що відповідає вимогам Закону України "Про товарну біржу" та забезпечує проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу та/або спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3) біржовий аукціон (далі - аукціон) - спосіб проведення торгів (торгів "з голосу" або в електронній торговій системі), що передбачає продаж кожного із заявлених лотів покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів;
( Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3-1) електронний аукціон - аукціон, який проводиться в електронній торговій системі;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3-2) електронна торгова система (далі - система) - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються біржею для забезпечення організації та проведення електронних аукціонів;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3-3) торги "з голосу" - форма аукціону, яка передбачає проведення аукціону ліцитатором за фактичної присутності учасників аукціону;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3-4) торги в системі - форма аукціону, яка передбачає проведення аукціону в системі;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
4) газовий конденсат власного видобутку (далі - газовий конденсат) - газовий конденсат, що видобувається з родовищ суб’єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл, і підлягає попередній переробці;
5) заявка на участь в аукціоні - документ установленої в регламенті організації та проведення аукціону або спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення форми щодо участі в аукціоні, який надсилається біржі покупцем в паперовій або електронній формі залежно від обраної форми проведення аукціону;
( Підпункт 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
6) заявка на проведення аукціону - документ установленої аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу форми щодо проведення аукціону, в якому зазначаються обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, їх паспортні характеристики за встановленою класифікацією, дата та форма проведення аукціону, назва біржі, на якій планується проведення аукціону, який надається продавцем аукціонному комітету в паперовій або електронній формі залежно від обраної форми проведення аукціону;
( Підпункт 6 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
7) крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;
8) лот - мінімальна за кількістю та вартістю партія нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, що пропонується для продажу на аукціоні;
9) нафта сира - нафта, що видобувається з родовищ суб’єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл;
10) переможець аукціону - покупець, який під час проведення аукціону запропонував за лот найвищу ціну;
11) покупці - суб’єкти господарювання всіх форм власності, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, а також подали біржі в повному обсязі аукціонну документацію;
( Підпункт 11 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
12) продавці - суб’єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, які видобувають нафту сиру та газовий конденсат на території України; виробники скрапленого газу, зазначені в пункті 1 цього Порядку, та інші юридичні особи, які отримують нафту сиру, газовий конденсат та скраплений газ згідно з договорами про спільну діяльність із суб’єктами господарювання, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, а також суб’єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, що реалізують скраплений газ, отриманий з виробленої (переробленої), придбаної нафти, газового конденсату, природного газу, конфіскованих, визнаних відповідно до законодавства безхазяйним майном;
13) середньозважена ціна - ціна (з урахуванням податку на додану вартість), яка визначається за результатами аукціону відповідно до умов постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;
14) скраплений газ - газ вуглеводневий, отриманий у результаті нафтогазопереробки;
15) спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі - спеціалізований аукціон) - аукціон, покупцями скрапленого газу на якому є спеціалізовані суб’єкти господарювання, що отримали дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки і реалізують такий скраплений газ виключно населенню через власні або орендовані майнові об’єкти (крім автомобільних газозаправних станцій) та відповідають вимогам безпечної експлуатації газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів, спеціалізованих магазинів із продажу зрідженого вуглеводневого газу та пунктів обміну балонів;
( Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
16) стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;
17) учасники аукціону - аукціонний комітет з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, продавці та покупці нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.
Для цілей цього Порядку термін "електронний підпис" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017; в редакції Постанови КМ № 486 від 17.06.2020 )
3. Обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, які передбачається продавати на аукціоні, повинні відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та бути підтверджені сертифікатами відповідності.
4. Продаж нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу здійснюється продавцями на аукціонах щомісяця.
Для організації та проведення аукціонів продавці укладають з біржами договір про організацію та проведення аукціонів.
Організація та проведення аукціону
5. Для організації та проведення аукціону утворюється аукціонний комітет з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі - аукціонний комітет), який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів.
До складу аукціонного комітету включається п’ять представників Міністерства енергетики. Персональний склад аукціонного комітету затверджується наказом Міністерства енергетики.
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 14.06.2017; в редакції Постанови КМ № 486 від 17.06.2020 )
6. Аукціонний комітет:
1) затверджує форму заявки на проведення аукціону;
( Підпункт 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
2) затверджує регламент організації та проведення аукціону або спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі - регламент організації та проведення аукціону);
( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
3) розробляє та затверджує щорічний графік проведення аукціонів;
( Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
4) розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні та подані заявки на проведення аукціону;
5) затверджує стартову ціну;
( Підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
6) приймає рішення про проведення аукціону, погоджує форму проведення аукціону (торги "з голосу" або в системі), дату та час проведення аукціону з урахуванням поданих заявок на проведення аукціону і графіка проведення аукціонів;
( Підпункт 6 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
7) реєструє надані продавцями заявки на проведення аукціону;
8) затверджує секретаря на кожний вид аукціону;
9) затверджує аукціонні свідоцтва;
10) затверджує форму довідки про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні.
( Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
7. Аукціонний комітет відхиляє заявку на проведення аукціону у разі, коли:
заявка на проведення аукціону не відповідає затвердженій аукціонним комітетом формі;
( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
заявка на проведення аукціону подана з порушенням вимог, визначених пунктами 15 і 16 цього Порядку;
( Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
для продажу на спеціалізованому аукціоні продавцем заявлено не весь обсяг скрапленого газу, необхідний для задоволення потреб населення, який визначається відповідно до пункту 53 цього Порядку;
( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
заявлені обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу не відповідають паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та не підтверджені сертифікатами відповідності.
За відсутності підстав для відхилення заявки на проведення аукціону аукціонний комітет приймає рішення про її схвалення.
У разі виявлення аукціонним комітетом факту неузгодження заявки на проведення аукціону із сертифікатом відповідності на нафту сиру і газовий конденсат та вимогами цього Порядку продавець зобов’язаний в одноденний строк привести її у відповідність з такими сертифікатом та вимогами.
Якщо факт неузгодження заявки на проведення аукціону із сертифікатом відповідності виявлено аукціонним комітетом під час проведення аукціону, результати аукціону анулюються.
8. Секретар аукціонного комітету повідомляє його членам про дату проведення засідання комітету та перелік питань, що виносяться на розгляд, за день до дня його проведення.
9. Засідання аукціонного комітету проводиться у разі, коли на ньому присутні не менш як п’ять членів комітету.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 21.01.2015, № 422 від 14.06.2017 )
У разі відсутності кворуму секретар аукціонного комітету готує проект протокольного рішення комітету та погоджує його з усіма членами комітету шляхом письмового опитування.
10. Рішення аукціонного комітету приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комітету.
11. Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. Рішення комітету є обов’язковими для виконання всіма учасниками аукціону, а також біржею, на якій проводиться аукціон.
12. Засідання аукціонного комітету проводиться без оголошення часу протягом усього дня, визначеного як день проведення аукціону. Якщо за результатами аукціону не будуть оформлені всі аукціонні свідоцтва, засідання комітету продовжується наступного дня до закінчення оформлення документів за результатами аукціону.
13. Біржа, на якій проводиться аукціон:
1) розробляє регламент організації та проведення аукціону і подає його на затвердження аукціонному комітетові;
2) приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні і подає їх перелік аукціонному комітетові;
3) складає та оприлюднює в засобах масової інформації, а також розміщує на власному веб-сайті до кожної аукціонної сесії аукціонний бюлетень, який містить інформацію про подані продавцями заявки на проведення аукціону;
4) готує та розміщує на власному веб-сайті повідомлення про місце, дату та час проведення аукціону, а також відомості про обсяги запропонованих до продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;
( Підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
5) реєструє продавців та покупців у день проведення аукціону і видає покупцям аукціонні картки з номером. У разі проведення електронного аукціону біржа реєструє продавців і покупців та присвоює кожному з них номер учасника в системі;
( Підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
6) оформляє документи за результатами аукціонів та аукціонні свідоцтва для подання їх на затвердження аукціонному комітетові;
7) реєструє укладені на аукціоні договори.
14. Підготовка до проведення аукціону включає:
1) формування лотів та підготовку заявок на проведення аукціону;
2) розгляд заявок на проведення аукціону;
3) затвердження стартової ціни;
4) розміщення оголошення про проведення аукціону;
5) приймання від покупців заявок на участь в аукціоні та перерахування ними гарантійних внесків;
6) розгляд заявок на участь в аукціоні.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
15. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за п’ять робочих днів (у разі проведення додаткового аукціону - чотири робочих дні) до дня проведення аукціону аукціонному комітетові заявки на проведення аукціону, які ним схвалюються або відхиляються.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 21.01.2015, № 882 від 04.10.2017 )
16. До заявки на проведення аукціону додаються:
1) документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, або розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату;
2) проект договору купівлі-продажу;
3) відомості про умови транспортування нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу з використанням трубопровідного транспорту, залізничного та автомобільного транспорту відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати наявність гарантованої можливості для подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівних умов доступу для всіх покупців до ресурсу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу;
4) документи, що підтверджують якісні характеристики товару, в тому числі сертифікат відповідності на кожну партію нафти сирої і газового конденсату.
17. Продавці скрапленого газу крім документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, подають документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачалося виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь.
Планування обсягів скрапленого газу, що необхідні для задоволення потреб населення у повному обсязі, здійснюється шляхом подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями разом з покупцями скрапленого газу для потреб населення інформації про обсяг такого газу за формою, встановленою Мінекономіки за погодженням з Міненерговугіллям.
Граничний обсяг скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих аукціонах, не може перевищувати 4000 тонн на місяць.
18. Нафта сира, газовий конденсат і скраплений газ виставляються на аукціоні у вигляді лотів, формування яких здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик, визначених у заявці на проведення аукціону.
19. Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої і газового конденсату визначається аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону. Для розрахунку стартової ціни на аукціонах для нафти сирої і газового конденсату враховуються обсяги нафти, що надійшли на митну територію України у кількості не менш як 50000 тонн.
( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 21.01.2015, № 486 від 17.06.2020 )
У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сорту "Юралс" трубопровідним транспортом та надходження нафти сорту "Айзері" або інших сортів легких нафт Каспійського регіону стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається на підставі даних Держмитслужби.
( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 21.01.2015, № 486 від 17.06.2020 )
У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сортів "Юралс", "Айзері" або інших сортів легких нафт Каспійського регіону стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Юралс" (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam) за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону. Висновок щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Юралс" Міненерговугілля подає аукціонному комітетові згідно з даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts".
( Абзац третій пункту 19 в редакції Постанови КМ № 16 від 21.01.2015 )
Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не допускається.
Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу нафти сирої та газового конденсату на основі даних, отриманих відповідно до абзаців першого - третього цього пункту, додає податок на додану вартість та передає біржі, на якій буде проводитися аукціон, схвалені заявки на проведення аукціону та інформацію про розмір затвердженої стартової ціни на аукціоні (з урахуванням податку на додану вартість).
( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість, транспортних витрат, діючих ставок акцизного та екологічного податків, установлених Податковим кодексом України, інших обов’язкових платежів) на аукціонах з продажу скрапленого газу, крім ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається на підставі митної вартості імпортованого скрапленого газу за даними Держмитслужби за 10 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону.
( Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 04.10.2017, № 486 від 17.06.2020 )
У разі коли у визначений строк скраплений газ на митну територію України не імпортувався і дані Держмитслужби для визначення митної вартості скрапленого газу відсутні, рівень стартової ціни на аукціонах з продажу скрапленого газу визначається за курсом Національного банку на умовах поставки FOB Black Sea propane-butane mix згідно з даними видання "Argus International LPG" компанії "Argus Media Ltd" як середнє значення ціни фактичних угод за 10 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону.
( Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 04.10.2017, № 486 від 17.06.2020 )
Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу скрапленого газу на основі даних, отриманих відповідно до абзаців шостого і сьомого цього пункту, додає податок на додану вартість, діючі ставки акцизного та екологічного податків, установлені Податковим кодексом України, інші обов’язкові платежі та передає біржі, на якій буде проводитися аукціон, схвалені заявки на проведення аукціону та інформацію про розмір затвердженої стартової ціни на аукціоні (з урахуванням податку на додану вартість, діючих ставок акцизного та екологічного податків, установлених Податковим кодексом України).
( Абзац восьмий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
Рівень стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається відповідно до рівня цін на природний газ для потреб населення за такою формулою:
Сц = Цпрx Кз,
( Абзац дев'ятий пункту 19 в редакції Постанов КМ № 635 від 19.08.2015, № 486 від 17.06.2020 )
де С ц - стартова ціна скрапленого газу (за тонну);
( Абзац десятий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 635 від 19.08.2015 )
Цпр - ціна природного газу (за 1 тис. куб. метрів) для побутового споживача (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками) станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон;
( Абзац одинадцятий пункту 19 в редакції Постанов КМ № 635 від 19.08.2015, № 486 від 17.06.2020 )
К з - коефіцієнт, який розраховується як співвідношення теплоти згоряння природного газу до теплоти згоряння скрапленого газу та дорівнює 1,27.
( Абзац дванадцятий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 635 від 19.08.2015 )
Постачання покупцю придбаних за результатами аукціону товарів здійснюється за ціною продажу, розрахованою за такою формулою:
С пр = С а + К * С а,
де С пр - ціна продажу;
С а - ціна, сформована за результатом аукціону, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до цього Порядку (без урахування податку на додану вартість);
К - ставка податку на додану вартість, встановлена Податковим кодексом України.
У разі участі в аукціоні покупця-нерезидента стартова ціна зазначається додатково в еквіваленті в доларах США за офіційним курсом Національного банку на день проведення аукціону.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
20. Надбавка за якість нафти сирої застосовується під час визначення стартової ціни на нафту сиру для аукціонів у разі, коли стабільна ситуація на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та коли ціна на нафту сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, не перевищує 90 доларів США за 1 барель, і встановлюється у таких розмірах:
1) 17 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для I групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До I групи якості належить нафта групи I класу I типу I, групи I класу II типу I, групи I класу II типу III;
2) 2 долари США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для II групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До II групи якості належить нафта групи II класу I типу I, групи II класу I типу II;
3) 0 доларів США - для III групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До III групи якості належить нафта групи III класу II типу III, групи III класу I типу II.
21. Надбавка за якість газового конденсату, ціна на який розраховується виходячи з митної вартості нафти:
за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону;
( Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, за стабільної ситуації на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та у разі, коли розмір ціни на нафту сорту "Юралс" не перевищує 90 доларів США за 1 барель, становить 47 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону;
сорту "Айзері", що постачається на митну територію України протягом 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону.
22. Оголошення про проведення аукціону розміщується біржею, на якій проводиться аукціон, на власному веб-сайті не пізніше ніж за три робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону - два робочих дні) до дня його проведення і містить відомості про:
( Абзац перший пункту 22 в редакції Постанов КМ № 16 від 21.01.2015, № 882 від 04.10.2017 )
1) найменування родовища, обсяг, стартову ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види договорів;
2) форму проведення аукціону (торги "з голосу" або в системі), порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до 18 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону);
( Підпункт 2 пункту 22 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
3) перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;
4) час та місце проведення аукціону;
5) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи біржі;
6) розмір гарантійного внеску (5 відсотків заявленого обсягу закупівлі) та порядок його сплати.
23. Гарантійний внесок перераховується на один з рахунків біржі, який зазначається в аукціонному бюлетені (зазначається не менш як два рахунки біржі, відкриті у різних банках).
24. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладання договору купівлі-продажу зміні не підлягають.
25. Для участі в аукціоні покупець подає біржі, на якій проводиться аукціон, аукціонну документацію:
1) заявку на участь в аукціоні;
( Підпункт 1 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження.
( Підпункт 4 пункту 25 виключено на підставі Постанови КМ № 16 від 21.01.2015 )
У разі проведення електронного аукціону покупець подає заявку на участь в такому аукціоні в систему згідно з порядком, визначеним у регламенті організації та проведення аукціону.
( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
26. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.
27. Покупець має право:
1) подати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;
2) придбати на аукціоні нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні з урахуванням перерахованої таким покупцем суми гарантійного внеску;
( Підпункт 2 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3) відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання.
28. Біржа, на якій проводиться аукціон, видає уповноваженій особі покупця довідку про подання ним аукціонної документації.
29. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення на веб-сайті біржі оголошення про проведення аукціону.
( Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
Участь в аукціоні можуть брати покупці, що подали заявку на участь в ньому в установлений строк, яка схвалена аукціонним комітетом. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.
( Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
30. У день проведення аукціону біржа, на якій проводиться аукціон, реєструє у книзі реєстрації присутніх продавців та покупців для аукціонів у формі торгів "з голосу" або в системі - для електронних аукціонів.
( Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
Для реєстрації уповноваженої особи продавця у книзі реєстрації присутніх продавців та покупців зазначається паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь у ньому та підписання аукціонного свідоцтва, після чого такій особі видається аукціонна картка з номером, яка повертається після закінчення аукціону.
( Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
У разі проведення електронного аукціону реєстрація уповноваженої особи продавця проводиться у системі через ідентифікацію уповноважених осіб, які представляють покупців та продавців.
( Пункт 30 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.
Реєстрація починається за годину та закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані учасники аукціону до участі в ньому не допускаються.
31. До книги реєстрації окремо за кожним лотом вносяться такі відомості щодо покупців:
1) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання і реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу ДПС і мають відмітку у паспорті);
( Підпункт 1 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
2) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
32. За рішенням аукціонного комітету на аукціоні можуть бути присутні особи, які не беруть участі в ньому, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, а також запрошені біржею особи.
33. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків, установлених законом.
34. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
добросовісна конкуренція;
відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;
недискримінація учасників аукціону;
об’єктивність та неупередженість;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
35. Для проведення аукціону біржа призначає ліцитатора для аукціонів у формі торгів "з голосу" або адміністратора системи - для електронних аукціонів.
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
36. Аукціон проводиться у разі, коли забезпечено додержання вимог щодо його підготовки відповідно до цього Порядку.
( Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ № 16 від 21.01.2015 )
38. До початку проведення аукціону ліцитатор оголошує порядок його проведення, правила поведінки на аукціоні, а також іншу необхідну інформацію.
Особливості проведення електронного аукціону визначаються у регламенті організації та проведення аукціону.
( Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
39. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором лота, його характеристик, умов продажу одночасно з ударом аукціонного молотка.
40. Продаж скрапленого газу за ціною нижче стартової ціни, визначеної в аукціонному бюлетені, можливий лише за згодою продавця. Інформація про зниження ціни відповідного лота оприлюднюється ліцитатором.
41. У ході аукціону обов’язкове додержання таких вимог:
1) про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною покупці заявляють виключно в один із таких способів:
підняття таблички з номером, що повернутий до ліцитатора;
підняття таблички з номером з одночасним пропонуванням своєї ціни лота, яка повинна бути більша від оголошеної ліцитатором мінімум на крок аукціону або її підвищення є кратним кроку аукціону;
2) крок аукціону становить 10 гривень;
3) підняття покупцем таблички з номером після пропонування ліцитатором ціни лота, зокрема стартової, свідчить про його згоду на оголошену ліцитатором ціну. Ліцитатор називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;
4) підняття покупцем таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота свідчить про його намір придбати лот за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер покупця, що запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;
5) якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців піднімають таблички з номерами, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів покупців до останньої пропозиції, поки не буде визначено покупця, який підняв свою табличку останнім;
6) якщо протягом неодноразового збільшення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну лота. Після першого оголошення одним з покупців нової ціни лота ліцитатор називає аукціонний номер такого покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує торги;
7) переможцем аукціону визнається покупець, табличку якого ліцитатор назвав останнім. Торги з продажу лота вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення чергової ціни лота не буде оголошено його більшу ціну і ліцитатором одночасно з ударом аукціонного молотка буде оголошено: "Продано покупцеві №".
У ході проведення електронного аукціону обов’язкове додержання таких вимог:
( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
1) покупці подають пропозиції на купівлю за оголошеною ціною або подають свої пропозиції щодо ціни лота;
( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
2) крок аукціону становить 10 (десять) гривень;
( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
3) якщо покупців на оголошену позицію за стартовою ціною не виявлено, продавець може запропонувати зниження ціни (тільки для аукціонів з продажу скрапленого газу);
( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
4) переможцем електронного аукціону визнається покупець, що запропонував останнім найвищу ціну.
( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
42. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і аукціонної сесії та оприлюднює їх шляхом розміщення у засобах масової інформації та на власному веб-сайті. У разі коли аукціони проводяться регулярно, бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення аукціонного дня (аукціонної сесії).
43. Аукціонний комітет проводить додаткові аукціони у разі, коли:
1) продавці звернулися до нього з обґрунтуванням потреби у проведенні додаткового аукціону;
( Підпункт 1 пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
2) аукціон не відбувся у призначений день або запропоновані до продажу обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу були реалізовані не в повному обсязі. Додаткові аукціони проводяться у порядку, визначеному для проведення аукціону, у тому ж календарному місяці, в якому проводився аукціон.
( Підпункт 2 пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
У разі коли запропоновані до продажу обсяги нафти сирої та газового конденсату не були реалізовані на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, такі обсяги реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною, визначеною для додаткового аукціону. Зазначена компанія оплачує відвантажені їй обсяги нафти сирої та газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
( Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
45. Аукціон за відповідним лотом визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:
1) заявки на участь в аукціоні подали менше ніж два покупці або аукціонний комітет схвалив менше ніж дві заявки на участь в аукціоні;
( Підпункт 1 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
2) аукціонним комітетом відхилено всі заявки на участь в аукціоні;
3) на торгах лота були присутні представники менше ніж двох покупців.
46. Після закінчення аукціону складається аукціонне свідоцтво у чотирьох примірниках, які підписуються уповноваженими особами покупця, продавця, біржі та аукціонного комітету.
У разі проведення електронного аукціону на аукціонні свідоцтва накладаються електронні підписи уповноважених осіб покупця, продавця, біржі та аукціонного комітету.
( Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 17.06.2020 )
47. На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець протягом трьох днів зобов’язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого продавець зобов’язаний поставити нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець - прийняти та оплатити їх.
У договорі купівлі-продажу також зазначається, що передача покупцям нафти сирої та газового конденсату здійснюватиметься на родовищах або вузлах обліку відповідних суб’єктів господарювання, та визначається спосіб відвантаження і напрямок транспортування.
Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного свідоцтва або договору купівлі-продажу у зазначений строк, результати аукціону щодо відповідних лотів за рішенням аукціонного комітету анулюються.
48. Для відшкодування біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному у договорі, що укладається між покупцем та біржею, але не може бути більше 0,1 відсотка загальної вартості придбаних обсягів нафти, газового конденсату, скрапленого газу.
Справляння біржею інших платежів з продавців та покупців не допускається.
49. Сума гарантійного внеску повертається покупцям протягом двох робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;
2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її подання;
4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
5) визнання аукціону таким, що не відбувся.
50. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, а перераховується продавцю у повному обсязі в разі, коли:
1) покупець став переможцем аукціону, в тому числі в разі, коли він відмовився від підписання аукціонного свідоцтва або від укладення договору купівлі-продажу;
2) покупець подав заявку на участь у аукціоні, але не прибув для участі в ньому, а під час проведення електронного аукціону не зареєструвався в системі у визначений регламентом організації та проведення аукціону строк.
( Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 882 від 04.10.2017 )
51. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного внеску, перерахованого покупцем на рахунок біржі.
На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через біржу.
Продавець виконує свої зобов’язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.
( Абзац третій пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
52. Спеціалізовані аукціони проводяться окремо згідно із затвердженим аукціонним комітетом графіком.
Продавці скрапленого газу для потреб населення заявляють увесь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.
53. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 10 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.
( Абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
Біржа узагальнює зазначену інформацію та подає її протягом одного робочого дня аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.
( Абзац другий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
Продавці скрапленого газу для потреб населення подають аукціонному комітетові до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про весь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.
Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом двох днів після надходження останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують заявку на проведення біржового аукціону з продажу скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні та подають її аукціонному комітетові.
54. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за три робочих дні до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.
( Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
55. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день, додатковий спеціалізований аукціон проводиться за рішенням аукціонного комітету в тому ж календарному місяці.
Якщо потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому аукціоні, була задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні, нереалізовані обсяги газу виставляються для реалізації на аукціоні, рішення про проведення якого приймає аукціонний комітет. Рівень стартової ціни на скраплений газ на такому аукціоні визначається відповідно до положень пункту 19 цього Порядку.
( Абзац другий пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 04.10.2017 )
56. Покупець - учасник спеціалізованого аукціону має право подати заявку на участь у спеціалізованому аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні, з визначенням обсягу споживання скрапленого газу, необхідного для повного задоволення потреб населення регіону, якому він постачає скраплений газ, відповідно до обсягів потреби скрапленого газу, зазначених у довідці, поданій згідно з пунктом 54 цього Порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 570
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. № 1064 "Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 81, ст. 2970).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. № 488 "Про внесення зміни до пункту 38 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1621).
3. Пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 239 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1527).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 570
Київ
Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу
Відповідно до статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ", підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!