Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно військової інспекції безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України Закон від 24.03.1999 №557-XIV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.03.1999

Номер 557-XIV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно військової інспекції безпеки дорожнього руху
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 19, ст.173 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині шостій статті 14 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "військової автомобільної інспекції" замінити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтю 15 частиною четвертою такого змісту:
"При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. До зазначених осіб як захід адміністративного стягнення застосовується попередження";
2) доповнити Кодекс статтею 235-1 такого змісту:
"Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України
Військова інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України розглядає справи про вчинені водіями транспортних засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.
Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право начальники головної військової інспекції безпеки дорожнього руху, військових інспекцій безпеки дорожнього руху оперативних командувань, військових інспекцій безпеки дорожнього руху гарнізонів, їх заступники, голови військових кваліфікаційних комісій, а також офіцери, прапорщики і мічмани, яких призначено у встановленому порядку позаштатними начальниками військових інспекцій безпеки дорожнього руху гарнізонів.
Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху, розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Протоколи про вчинені водіями транспортних засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань - військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, разом із вилученим у водія посвідченням передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху в порядку, встановленому Міністерством оборони України і Міністерством внутрішніх справ України і погодженому з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, до Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Матеріали про вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, порушення, передбачені статтями 126, 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Порядок передачі матеріалів про порушення правил дорожнього руху для вирішення питання відповідними командирами (начальниками) про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності встановлюється Міністерством оборони України за погодженням з керівниками (командувачами) інших утворених відповідно до законів України військових формувань";
3) у пункті 8 частини другої статті 255 слова і цифри "військової автомобільної інспекції", "частина друга статті 122, статті 122-1, 123, частина перша статті 124, частина перша статті 130" замінити відповідно словами і цифрами "військової інспекції безпеки дорожнього руху", "частина четверта статті 122, статті 122-1, 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, частина перша статті 132";
4) у пункті 4 частини другої статті 262 слова "військової автомобільної інспекції" замінити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху", а слова "Збройних Сил СРСР" замінити словами "Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань";
5) у пункті 5 частини першої статті 288 слова "військової автомобільної інспекції" замінити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху", а слова "винесену на підставі статті 125 цього Кодексу" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1999 року
N 557-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно військової інспекції безпеки дорожнього руху
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині шостій статті 14 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "військової автомобільної інспекції" замінити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтю 15 частиною четвертою такого змісту:
"При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. До зазначених осіб як захід адміністративного стягнення застосовується попередження";
2) доповнити Кодекс статтею 235-1 такого змісту:
"Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України
Військова інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України розглядає справи про вчинені водіями транспортних засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.

30 днiв передплати безкоштовно!