Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову. Закон від 17.09.2008 №513-VI

Верховна Рада України Закон від 17.09.2008 №513-VI
Последняя редакция от 17.09.2008. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.09.2008

Номер 513-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 49, ст.361 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:
проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення;
надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;
участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 вересня 2008 року
N 513-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:
проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення;
надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;
участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.