Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів). Закон від 02.06.2015 №499-VIII

Верховна Рада України Закон від 02.06.2015 №499-VIII
Последняя редакция от 02.06.2015. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.06.2015

Номер 499-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.289)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 12 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2012 р., № 4, ст. 12) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів".
2. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 22, ст. 781) після слів "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" доповнити словами "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання".
3. У Законі України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 190):
1) пункт 13 частини першої статті 1 після слів "органами виконавчої влади та" доповнити словами "державними колегіальними органами або", а після слів "відповідно до їх повноважень" - словами "та компетенції";
2) частину першу статті 2 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій";
3) у статті 8:
назву доповнити словами "та на суміжних ринках";
частину першу після слів "природних монополій" доповнити словами "та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках", а після слів "законодавства про природні монополії" - словами "та інших законів України";
4) частину четверту статті 12 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "державні колегіальні органи";
5) абзац перший частини першої статті 13 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегіальними органами".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2015 року
№ 499-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 12 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2012 р., № 4, ст. 12) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів".
2. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 22, ст. 781) після слів "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" доповнити словами "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання".
3. У Законі України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 190):
1) пункт 13 частини першої статті 1 після слів "органами виконавчої влади та" доповнити словами "державними колегіальними органами або", а після слів "відповідно до їх повноважень" - словами "та компетенції";
2) частину першу статті 2 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій";
3) у статті 8:
назву доповнити словами "та на суміжних ринках";
частину першу після слів "природних монополій" доповнити словами "та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках", а після слів "законодавства про природні монополії" - словами "та інших законів України";

30 днiв передплати безкоштовно!