Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради України Указ від 25.11.1987 №4982-XI
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 25.11.1987

Номер 4982-XI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 49, ст. 1009 ) ( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI від 18.04.88 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 вересня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про відповідальність за потрави посівів у колгоспах і радгоспах" та з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про адміністративні правопорушення Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674):
1. Статтю 104 викласти в такій редакції:
"Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських господарств
Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, пошкодження насаджень колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських господарств худобою чи птицею -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двадцяти п'яти карбованців і на службових осіб - до п'ятдесяти карбованців.
Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею протягом року після накладення штрафу за таке саме правопорушення -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців.
Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до десяти карбованців.
Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'яти карбованців".
2. У частині першій статті 255:
абзац другий пункту 1 після цифр "51" доповнити словами і цифрами "частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша статті 61, статті";
абзац третій пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий-двадцять восьмий вважати відповідно абзацами третім-двадцять сьомим;
доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) службові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів (статті 49, 50, 63-77, частина друга статті 83, стаття 85 (крім порушень правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), статті 87-89, 91, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), статті 106-1, 106-2, 153 і 212; статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, зв'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи)".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4982-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 вересня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про відповідальність за потрави посівів у колгоспах і радгоспах" та з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про адміністративні правопорушення Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!