Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Закон від 17.05.2012 №4723-VI

Верховна Рада України Закон від 17.05.2012 №4723-VI
Последняя редакция от 17.05.2012. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.05.2012

Номер 4723-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 14, ст.95)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 550) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною четвертою цієї статті".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4723-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 550) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною четвертою цієї статті".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4723-VI