Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 21.08.1987 №4452-XI
Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 35, ст. 674 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3177-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257 N 649/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40 Постановою ВР N 245/94-ВР від 15.11.94, ВВР, 1994, N 49, ст.432 Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 N 2947-III від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 - набуває чинності 01.01.2004 Законом N 407-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 Кодексами N 435-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР" і з метою припинення поширення наркоманії і токсикоманії Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )
( Розділ V втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III від 10.02.2002 )
VI. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 25, ст. 453, 454):
1) доповнити Кодекс статтями 106-1 і 106-2 такого змісту:
"С т а т т я 106-1. Невжиття заходів до забезпечення охорони наркотиковмісних рослин, їх післяжнивних залишків і відходів виробництва
Невжиття заходів до забезпечення встановленого режиму охорони посівів конопель та олійного маку, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів до знищення післяжнивних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, -
тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у розмірі до ста карбованців.
С т а т т я 106-2. Незаконні посів або вирощування олійного маку чи конопель
Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім заборонених до вирощування індійських, південних маньчжурських, південних чуйських, південних архонських і південних краснодарських, -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста карбованців";
2) статтю 44 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 44. Незаконні придбання або зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря
Незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних засобів у невеликих розмірах, а так само вживання наркотичних засобів без призначення лікаря -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Особа, яка добровільно здала наркотичний засіб, що був у неї у невеликих розмірах, який вона придбала або зберігала без мети збуту, а так само яка добровільно звернулася до медичного заклдау за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів без призначення лікаря, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею";
3) у частині четвертій статті 184 слова "наркотичних речовин" і "до тридцяти карбованців" замінити відповідно словами "наркотичних засобів" і "від тридцяти до п'ятдесяти карбованців";
4) у статті 188 слова "інших речовин, що мають одурманюючу дію" замінити словами "інших засобів, що викликають одурманювання";
5) у частині першій статті 218 цифри "96 - 106" замінити цифрами "96 - 106-2";
6) у статті 221 слово і цифри, "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";
7) у статті 222:
у частині першій слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів", а слово і цифри "стаття 44" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44";
в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтею 44" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44";
в абзаці третьому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 176" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 176";
8) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці другому слово і цифри "статті 49" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44, статті 49", а цифри "92" замінити цифрами "92, 106-1, 106-2";
в абзаці третьому цифри "104" замінити цифрами "104, 106-1, 106-2";
в абзаці десятому цифри "105, 106" замінити цифрами "105 - 106-2";
9) у частині другій статті 268 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";
10) частину другу статті 277 після слів "правопорушеня, передбачені" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 44";
11) у частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";
12) у частині першій статті 328 слово і цифри "статтею 173" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтею 173".
( Розділ VII втратив чинність на підставі Постанови ВР N 245/94-ВР від 15.11.94 )
( Розділ VIII не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
VIII. У пункті "є" частини першої статті 3 Положення про громадських вихователів неповнолітніх, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243; 1985 р., N 44, ст. 1055) слова "наркотичні або психотропні речовини" замінити словами "наркотичні, лікарські та інші засоби, що викликають одурманювання".
( Розділ IX втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97 )
( Розділ X втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93 )
( Розділ XI втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97 )
Голова Президії ВерховноїРади Української РСР В.ШЕВЧЕНКОСекретар Президії ВерховноїРади Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 21 серпня 1987 р.
N 4452-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР" і з метою припинення поширення наркоманії і токсикоманії Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!