Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 18.02.1999 №444-XIV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.02.1999

Номер 444-XIV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 16, ст.96 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
абзац другий пункту 1 частини першої після цифр "46-1" доповнити цифрами "51";
пункт 11 частини другої замінити двома пунктами такого змісту:
"11) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1, 155-1);
12) посадові особи органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та органів державного контролю за цінами (стаття 155-1)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 444-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
абзац другий пункту 1 частини першої після цифр "46-1" доповнити цифрами "51";
пункт 11 частини другої замінити двома пунктами такого змісту:
"11) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1, 155-1);
12) посадові особи органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та органів державного контролю за цінами (стаття 155-1)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!