Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Закон від 10.01.2012 №4296-VI

Верховна Рада України Закон від 10.01.2012 №4296-VI
Последняя редакция от 10.01.2012. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.01.2012

Номер 4296-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.395)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Частину восьму статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) викласти в такій редакції:
"8. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
10 січня 2012 року
№ 4296-VІ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Частину восьму статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) викласти в такій редакції:
"8. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
10 січня 2012 року
№ 4296-VІ