Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 28.04.2021 №418
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 28.04.2021

Номер 418

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2021 р. № 418
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються:
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія".
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, що додається.
3. Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
застосування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зокрема забезпечити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою інформаційну взаємодію зазначених Реєстру і Єдиного веб-порталу та технічну можливість державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі;
обробку персональних даних, переданих з Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
проведення інформаційно-роз'яснювальних та навчальних заходів щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.
4. Міністерству юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації починаючи з 2021 року подавати щороку до 31 грудня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 418
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі
1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації фізичної особи підприємцем, обміну інформацією між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) і Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), які застосовуються з метою державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор), щодо фізичних осіб, які подали заяву про державну реєстрацію їх підприємцями в автоматичному режимі (далі - заявники).
2. Державна реєстрація заявника підприємцем проводиться виключно за бажанням заявника без участі державного реєстратора з відображенням в Єдиному державному реєстрі відомостей, зазначених заявником у відповідній заяві.
4. Державна реєстрація проводиться щодо особи, яка пройшла автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису.
5. Заявником може бути громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного віку, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою - підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір провадити підприємницьку діяльність.
6. Заява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автентифікації.
Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявою щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця за формою 1, затвердженою наказом Мін'юсту від 18 листопада 2016 р. № 3268/5.
7. Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:
надані не в повному обсязі;
не відповідають вимогам арифметичного та форматологічного контролю.
8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.
9. Після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.
На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.
10. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює державну реєстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.
Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює генерування в автоматичному режимі коду доступу до результатів надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем з подальшим його надісланням до Порталу Дія для забезпечення доступу заявника до результатів розгляду заяви.
11. За результатом проведеної державної реєстрації та після отримання в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Держстату і ДПС відповідних відомостей програмними засобами Єдиного державного реєстру в автоматичному режимі формується виписка з нього.
У виписці зазначається, що державна реєстрація фізичної особи підприємцем проведена програмними засобами Єдиного державного реєстру.
12. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Єдиному державному реєстрі.
Суб'єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі є суб'єкт державної реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця, що відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" наділений повноваженнями із зберігання реєстраційних справ. Реєстраційна справа у паперовій формі формується після проведення подальших реєстраційних дій на підставі документів, поданих у паперовій формі.
13. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі може бути оскаржена в судовому порядку.
14. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про електронні довірчі послуги" та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства.
15. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та Порталом Дія здійснюється засобами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються суб'єктами інформаційних відносин та оформлюються окремими протоколами про інформаційну взаємодію.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2021 р. № 418
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються:
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія".
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, що додається.
3. Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
застосування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зокрема забезпечити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою інформаційну взаємодію зазначених Реєстру і Єдиного веб-порталу та технічну можливість державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі;
обробку персональних даних, переданих з Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
проведення інформаційно-роз'яснювальних та навчальних заходів щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

30 днiв передплати безкоштовно!