Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у звязку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"

Верховна Рада України Закон від 25.02.1994 №4044-XII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.02.1994

Номер 4044-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 28, ст.239 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1987 р., N 35, ст.674; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст.232):
1. Статті 105 і 106 викласти у такій редакції:
"Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами
Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку
Вивезення з прикордонних морських і річкових портів (з пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з аеропортів та інших прикордонних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Доповнити Кодекс статтею 238-2 такого змісту:
"Стаття 238-2. Органи державної служби з карантину рослин
Органи державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (статті 105 і 106).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України - Головний державний інспектор з карантину рослин України та його заступники - штраф на громадян до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
2) головні державні інспектори з карантину рослин Республіки Крим, областей, міста Києва та їх заступники - штраф на громадян до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
3) державні інспектори з карантину рослин - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У частині першій статті 218 цифри "96 - 106-2" замінити цифрами "96-105, 106-1, 106-2".
4. У частині першій статті 255:
абзац дев'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
"органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2)".
Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4044-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1987 р., N 35, ст.674; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст.232):
1. Статті 105 і 106 викласти у такій редакції:
"Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами
Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку
Вивезення з прикордонних морських і річкових портів (з пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з аеропортів та інших прикордонних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Доповнити Кодекс статтею 238-2 такого змісту:
"Стаття 238-2. Органи державної служби з карантину рослин
Органи державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (статті 105 і 106).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

30 днiв передплати безкоштовно!