Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 25.02.1994 №4040-XII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.02.1994

Номер 4040-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.236 )
З метою вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у галузі житлово-комунального господарства Верховна Рада України
постановляє:
Внести до частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
абзац двадцятий пункту першого виключити;
пункт 1-1 після цифр "97-1" доповнити цифрами "103-1, 103-2", після цифр "158 - 160-4" - цифрами "183", а цифри "152, 153" замінити цифрами "149 - 154".
Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.
Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4040-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
З метою вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у галузі житлово-комунального господарства Верховна Рада України
постановляє:
Внести до частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
абзац двадцятий пункту першого виключити;
пункт 1-1 після цифр "97-1" доповнити цифрами "103-1, 103-2", після цифр "158 - 160-4" - цифрами "183", а цифри "152, 153" замінити цифрами "149 - 154".
Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!