Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України. Постанова від 09.01.2008 №4

Кабінет Міністрів України Постанова від 09.01.2008 №4
Последняя редакция от 01.01.2012 втрата чинності (постанова від 05.10.2011 N 1016 /1016-2011-п/)
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 09.01.2008

Номер 4

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2008 р. N 4
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1016 від 05.10.2011 )
Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 940 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2163), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 4
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну митну службу України ( 940-2007-п )
1. У підпункті 16 пункту 4 слова "за погодженням з Мінфіном" виключити.
2. Абзац третій пункту 7 викласти у такій редакції:
"Проекти нормативно-правових актів Служби, які підлягають державній реєстрації, погоджуються з Міністром фінансів.".
3. Абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:
"Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, внесених Головою Служби Міністрові фінансів.".
4. У пункті 9:
доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) затверджує положення про структурні підрозділи Служби;";
у підпункті 11 слова "за погодженням з Мінфіном" виключити;
підпункт 12 виключити;
підпункт 13 викласти у такій редакції:
"13) самостійно призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій і за погодженням з Міністром фінансів призначає на посаду та звільняє з посади керівників регіональних митниць;".
5. Абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:
"Штатний розпис та кошторис Служби затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2008 р. N 4
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 940 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2163), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 4
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну митну службу України ( 940-2007-п )
1. У підпункті 16 пункту 4 слова "за погодженням з Мінфіном" виключити.
2. Абзац третій пункту 7 викласти у такій редакції:
"Проекти нормативно-правових актів Служби, які підлягають державній реєстрації, погоджуються з Міністром фінансів.".
3. Абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:
"Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, внесених Головою Служби Міністрові фінансів.".
4. У пункті 9:
доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) затверджує положення про структурні підрозділи Служби;";
у підпункті 11 слова "за погодженням з Мінфіном" виключити;
підпункт 12 виключити;
підпункт 13 викласти у такій редакції:
"13) самостійно призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій і за погодженням з Міністром фінансів призначає на посаду та звільняє з посади керівників регіональних митниць;".