Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262

Кабінет Міністрів України Постанова від 15.05.2019 №396
Последняя редакция от 15.05.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 15.05.2019

Номер 396

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 травня 2019 р. № 396
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.";
2) у пункті 6:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.
Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Перший примірник після підписання суб’єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом, залишається в уповноваженої особи, яка його склала, а другий примірник вручається суб’єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом.";
в абзаці третьому слова "суб’єкта господарювання або його представника" замінити словами "суб’єкта господарювання (його посадової особи (представника) або особи, яка безпосередньо здійснює розповсюдження,".
1) в абзаці сьомому пункту 3 слова і цифру "за формою згідно з додатком 2" замінити словами і цифрою "у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку";
2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
"один примірник оригіналу видання, що ввозиться;";
3) у додатках до Порядку:
додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396)
ЗАЯВА
про видачу дозволу";
додаток 2 виключити;
у додатку 3 після слів "українською мовою" доповнити словами ", міжнародний стандартний номер книги (ISBN)";
у додатку 4:
після слів "українською мовою" доповнити словами ", міжнародний стандартний номер книги (ISBN)";
слова
"____________
(підпис)
______________________________________
(ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної особи -
підприємця)"
замінити словами:
"____________
(дата)
____________
(підпис)
_____________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи
суб’єкта господарювання)";
слова "МП (за наявності)" виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 травня 2019 р. № 396
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.";
2) у пункті 6:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +