Про порядок введення в дію Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів". Постанова від 04.02.1994 №3925-XII

Верховна Рада України Постанова від 04.02.1994 №3925-XII
Последняя редакция от 04.02.1994. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Постанова

Дата 04.02.1994

Номер 3925-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.104 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Ввести в дію Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
- до 1 травня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим Законом;
- забезпечити прийняття необхідних нормативних актів про порядок здійснення заходів захисту, передбачених Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
3. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Генеральній прокуратурі України, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України визначити заходи і порядок здійснення контролю за забезпеченням захисту працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів.
Про прийняті рішення та хід виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді України до 1 травня 1994 року.
4. Встановити, що:
- працівники суду і правоохоронних органів мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю в порядку, встановленому для працівників міліції Законом України "Про міліцію";
- встановлена статтею 3 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" матеріальна компенсація надається у порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".
Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3925-XII
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Ввести в дію Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
- до 1 травня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим Законом;
- забезпечити прийняття необхідних нормативних актів про порядок здійснення заходів захисту, передбачених Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
3. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Генеральній прокуратурі України, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України визначити заходи і порядок здійснення контролю за забезпеченням захисту працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів.
Про прийняті рішення та хід виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді України до 1 травня 1994 року.
4. Встановити, що:
- працівники суду і правоохоронних органів мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю в порядку, встановленому для працівників міліції Законом України "Про міліцію";
- встановлена статтею 3 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" матеріальна компенсація надається у порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".