Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 28.01.1994 №3888-XII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 28.01.1994

Номер 3888-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР, ) 1994, N 19, ст.111 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
З метою посилення захисту економіки від протиправних посягань Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. ст.570, 571, N 47, ст.648; 1993 р., N 6, ст.35, N 12, ст. ст.100, 103, N 15, ст. ст.131, 134, N 18, ст.189, N 22, ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст. ст.354, 355, N 46, ст.427):
1. Доповнити Кодекс статтею 164-3 такого змісту:
"Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція
Неправомірне використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, товарного знака, знака обслуговування, колективного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, -
тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.
Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статтю 164 викласти в такій редакції:
"Стаття 164. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю
Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої".
3. Статтю 165 виключити.
4. Статті 221 і 294 після цифр "160-2 - 160-4" доповнити цифрами "164-3".
5. У частині першій статті 218 цифри "163-172" замінити цифрами "163, 164, 166-172".
6. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацами такого змісту:
"Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (частина перша статті 164-3);
Антимонопольного комітету України і його територіальних управлінь (частини друга і третя статті 164-3)".
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ,
28 січня 1994 року
N 3888-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
З метою посилення захисту економіки від протиправних посягань Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. ст.570, 571, N 47, ст.648; 1993 р., N 6, ст.35, N 12, ст. ст.100, 103, N 15, ст. ст.131, 134, N 18, ст.189, N 22, ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст. ст.354, 355, N 46, ст.427):
1. Доповнити Кодекс статтею 164-3 такого змісту:
"Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція
Неправомірне використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, товарного знака, знака обслуговування, колективного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, -
тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.
Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

30 днiв передплати безкоштовно!