Про Державний бюджет України на 2003 рік. Бюджет від 26.12.2002 №380-IV

Верховна Рада України Закон, Бюджет від 26.12.2002 №380-IV
Последняя редакция от 17.03.2004. Визнання неконституційними окремих положень (решение від 17.03.2004 N 7-рп/2004 /v007p710-04/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон, Бюджет

Дата 26.12.2002

Номер 380-IV

Статус Действует

Редакции
17.03.2004 визнання неконституційними окремих положень (решение від 17.03.2004 N 7-рп/2004 /v007p710-04/) 19.12.2003 внесення змін (закон від 11.12.2003 N 1397-IV /1397-15/) 19.12.2003 внесення змін (закон від 11.12.2003 N 1392-IV /1392-15/) 18.12.2003 внесення змін (закон від 11.12.2003 N 1391-IV /1391-15/) 09.12.2003 внесення змін (закон від 18.11.2003 N 1289-IV /1289-15/) 05.12.2003 внесення змін (закон від 18.11.2003 N 1290-IV /1290-15/) 25.11.2003 внесення змін (закон від 25.11.2003 N 1328-IV /1328-15/) 08.11.2003 внесення змін (закон від 23.10.2003 N 1239-IV /1239-15/) 28.10.2003 внесення змін (закон від 02.10.2003 N 1222-IV /1222-15/) 15.10.2003 внесення змін (закон від 11.09.2003 N 1158-IV /1158-15/) 09.08.2003 внесення змін (закон від 09.07.2003 N 1069-IV /1069-15/) 09.08.2003 внесення змін (закон від 09.07.2003 N 1068-IV /1068-15/) 06.06.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 849-IV /849-15/) 22.04.2003 внесення змін (закон від 03.04.2003 N 653-IV /653-15/) 03.04.2003 внесення змін (закон від 06.03.2003 N 630-IV /630-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 849-IV /849-15/) 26.12.2002 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2003 рік
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 25, ст.177 N 653-IV ( 653-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.189 N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32 N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.33 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.108 N 1239-IV ( 1239-15 ) від 23.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.109 N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.160 N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.191 N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204 N 1391-IV ( 1391-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.234 N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.235 N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.236 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 53.272.580,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.230.005,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 55.907.506 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.740.005,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.167.500,6 тис. гривень.
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.634.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.510.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
( Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
( Пункт 10 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;
14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;
15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;
16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;
22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;
23) рентна плата за транспортування нафти;
24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
( Пункт 25 статті 2 в редакції Закону N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )
26) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 );
27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України, майна державних професійно-технічних навчальних закладів), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
( Пункт 27 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;
30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
( Статтю 2 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету;
( Статтю 2 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
32) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.
( Стаття 3 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;
рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України;
( Абзац третій частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.
Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року.
( Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 1.255.000 тис. гривень.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 6. Органам державної податкової служби України:
зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);
здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.
Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:
у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.
Стаття 8. Установити, що з 1 січня 2003 року:
операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;
операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.
Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.
Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:
( Пункт 1 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
1) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України;
( Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;
6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
( Пункт 7 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
7) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
( Пункт 7 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ( 643_077 );
9) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України, майна державних професійно-технічних навчальних закладів та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
( Пункт 16 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;
19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;
20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;
21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;
22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР );
23)
( Пункт 23 статті 10 вважається пунктом 7 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
24)
( Пункт 24 статті 10 вважається пунктом 1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.
( Статтю 10 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )
Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.
Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) здійснюється за плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 10-1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
( Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.931.091 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.700.974,8 тис. доларів США.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 12. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 13. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.
Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів використання їх результатів.
Стаття 15. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 7 років без застосування пільгового періоду.
Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.
У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.
Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою.
При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.
З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.
Стаття 19. Врахувати проведені грошові розрахунки та зарахувати вартість поставленої до державного резерву, державних ресурсів у 1993-2002 роках сільськогосподарської продукції за цінами та на умовах, встановлених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у тому числі для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;
2) 94,64 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3, 4 і 5 статті 21 цього Закону.
Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті;
3) 2,36 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті, але не більше 50.000 тис. гривень. Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;
4) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;
5) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;
6) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.
Стаття 22. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.
Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди ( 643_077 ), при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.
Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 20, пунктів 2-5 статті 21 цього Закону, у сумі не менш як 2.152.786,4 тис. гривень.
IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.
Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.
Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), визначається Міністерством фінансів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків, крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 );
( Абзац другий частини четвертої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
Стаття 26. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.
Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 28. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 90 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 90 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 50 гривень.
Стаття 29. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.
Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2003 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.
Стаття 31. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2003 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.
Стаття 33. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат за програмами, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм та адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 34. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі й проектів інформатизації органів державної влади, здійснюються головними розпорядниками коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).
Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;
7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2003 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 53.272.580,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.230.005,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 55.907.506 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.740.005,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.167.500,6 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.634.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.510.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +