Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". Закон від 09.09.2011 №3736-VI

Верховна Рада України Закон від 09.09.2011 №3736-VI
Последняя редакция от 09.09.2011. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.09.2011

Номер 3736-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.171 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) такі зміни:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я документи, що підтверджують факт народження.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Медична консультаційна комісія видає документ про народження у разі встановлення факту народження жінкою дитини.
За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження";
2) частину дев'яту виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2011 року
N 3736-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) такі зміни:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я документи, що підтверджують факт народження.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Медична консультаційна комісія видає документ про народження у разі встановлення факту народження жінкою дитини.
За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження";
2) частину дев'яту виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.