Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства". Закон від 16.12.1993 №3709-XII

Верховна Рада України Закон від 16.12.1993 №3709-XII
Последняя редакция от 16.12.1993. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.1993

Номер 3709-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.11 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3711-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 12 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) такі зміни та доповнення:
а) у частині четвертій статті 24 цифри і слова "100 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства";
б) у частині першій статті 52 цифри і слова "50 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю";
в) доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту:
"Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
16 грудня 1993 року
N 3709-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) такі зміни та доповнення:
а) у частині четвертій статті 24 цифри і слова "100 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства";
б) у частині першій статті 52 цифри і слова "50 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю";
в) доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту:
"Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу".