Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 15.12.1993 №3683-XII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.12.1993

Номер 3683-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 1, ст.3 )
З метою захисту прав громадян-споживачів Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст.570) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 156-1, 168-1, 170-1, 188-2, 244-4 такого змісту:
"Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, в наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Невидача працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, що здійснюють розрахунки із споживачами за реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, касового чи товарного чека, квитанції або іншого письмового документа, що засвідчує факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -
тягне за собою накладення штрафу від одного до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 168-1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 170-1. Реалізація товарів, виконання робіт і надання послуг громадянам-споживачам без сертифіката відповідності
Реалізація товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам без сертифіката відповідності -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 188-2. Ухилення від виконання законних вимог службових осіб Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його органів
Невиконання службовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог службових осіб Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його органів про проведення перевірки діяльності по продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг громадянам-споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ухилення службових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів службових осіб Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його органів про усунення порушень прав споживачів -
тягне за собою накладення штрафу від одного до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-4. Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів
Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам, статті 168, 168-1, 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, статті 170-1, 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188-2).
Від імені органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
Голова Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його заступники;
начальники управлінь у справах захисту прав споживачів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.
Штрафи у розмірі до двадцяти мінімальних заробітних плат накладаються Головою Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його заступниками, начальниками управлінь у справах захисту прав споживачів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступниками. Штрафи у розмірі понад двадцять мінімальних заробітних плат накладаються Головою Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його заступниками".
2. Назву глави 12 викласти у такій редакції:
"АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"
3. Статтю 155 викласти у такій редакції:
"Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є службовими особами, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
4. Абзац другий статті 156 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу від двох до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
5. Абзац другий статті 167 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від одного до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
6. Абзац другий статті 168 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від одного до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
7. У статті 255:
абзац двадцять перший пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:
"органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам, статті 168, 168-1, 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, статті 170-1, 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188-2)";
у частині другій цифри "222-244, 244-2" замінити цифрами "222-244, 244-2 - 244-4".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 грудня 1993 року
N 3683-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
З метою захисту прав громадян-споживачів Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст.570) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 156-1, 168-1, 170-1, 188-2, 244-4 такого змісту:
"Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, в наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Невидача працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, що здійснюють розрахунки із споживачами за реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, касового чи товарного чека, квитанції або іншого письмового документа, що засвідчує факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -

30 днiв передплати безкоштовно!