Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді. Закон від 31.05.2011 №3445-VI

Верховна Рада України Закон від 31.05.2011 №3445-VI
Последняя редакция от 31.05.2011. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.05.2011

Номер 3445-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.544 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 19 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом "Про господарські суди" замінити словами "Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3445-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 19 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом "Про господарські суди" замінити словами "Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.