Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів

Верховна Рада України Закон від 19.05.2011 №3388-VI
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.05.2011

Номер 3388-VI

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 47, ст.530 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 17:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд, а про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, - у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд";
2) частину третю виключити.
2. У тексті статті 18 слова "і народні засідателі" виключити.
3. У пункті 5 статті 32 слова "народний засідатель" виключити.
4. У частині першій статті 54:
1) в абзаці першому слова "або народний засідатель" виключити;
2) у пункті 4 слова "або народного засідателя" виключити.
5. Частину першу статті 56 викласти в такій редакції:
"За наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками".
6. У статті 57:
1) у частині першій слова "або народному засідателю" виключити;
2) частину шосту виключити.
7. Статтю 259 виключити.
8. Частину першу статті 300 викласти в такій редакції:
"Допит підсудного починається з пропозиції головуючого дати в справі показання, після чого підсудного допитують прокурор, громадський обвинувач, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, захисник, громадський захисник. Після цього підсудному можуть бути задані питання іншими підсудними. Потім підсудного допитує суддя. Суд має право протягом усього допиту підсудного учасниками судового розгляду задавати йому питання для уточнення і доповнення його відповідей".
9. У частині третій статті 303 слова "та народні засідателі" виключити.
10. У частині другій статті 311 слова "та народні засідателі" виключити.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Судовий розгляд кримінальних справ, розпочатий до моменту набрання чинності цим Законом за участю народних засідателів, завершується відповідно до положень, які діяли до набрання чинності цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
19 травня 2011 року
N 3388-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів
Верховна Рада України
постановляє:
1. У статті 17:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд, а про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, - у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд";
2) частину третю виключити.
2. У тексті статті 18 слова "і народні засідателі" виключити.
3. У пункті 5 статті 32 слова "народний засідатель" виключити.
4. У частині першій статті 54:
1) в абзаці першому слова "або народний засідатель" виключити;
2) у пункті 4 слова "або народного засідателя" виключити.
5. Частину першу статті 56 викласти в такій редакції:
"За наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками".
6. У статті 57:
1) у частині першій слова "або народному засідателю" виключити;
2) частину шосту виключити.
7. Статтю 259 виключити.
8. Частину першу статті 300 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!