Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України

Верховна Рада України Закон від 19.01.2006 №3380-IV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.01.2006

Номер 3380-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.188 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".
2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):
1) статтю 24 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання";
2) у частині третій статті 42:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевих;
міжміських;
міжнародних";
3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:
"1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному частиною першою статті 45";
4) частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Заява про переоформлення ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45";
5) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Заява про видачу дубліката ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45".
3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):
1) пункт 2 частини сьомої статті 32 викласти в такій редакції:
"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті";
2) пункт 2 частини десятої статті 42 викласти в такій редакції:
"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3380-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".
2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):
1) статтю 24 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання";
2) у частині третій статті 42:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевих;
міжміських;
міжнародних";
3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:
"1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному частиною першою статті 45";

30 днiв передплати безкоштовно!