Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 12.07.1996 №328/96-ВР
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.07.1996

Номер 328/96-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 44, ст. 216 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
1. У статті 164-2:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 164-4:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 328/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
1. У статті 164-2:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 164-4:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

30 днiв передплати безкоштовно!