Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" і "Про вибори Президента Української РСР"

Верховна Рада України Закон від 03.03.1993 №3039-XII
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" і "Про вибори Президента Української РСР"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.189 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
"Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само будь-яка агітація в день проведення референдуму -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування за іншу особу -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів
Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України або народного депутата, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".
4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-3, 186-4".
5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".
6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
3 березня 1993 року
N 3039-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" і "Про вибори Президента Української РСР"
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
"Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само будь-яка агітація в день проведення референдуму -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування за іншу особу -
тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів

30 днiв передплати безкоштовно!