Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"

Верховна Рада України Закон від 10.01.2002 №2921-III
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.114 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законом N 973-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 N 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 N 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, N 27, ст.904 N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 1403-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535 N 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, N 27-28, ст.312 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року напідставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
2. У частині першій статті 8 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
3. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
4. У пункті 2 статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
5. У пункті 1 статті 13 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5076-VI від 05.07.2012 )
7. У частині першій статті 7 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 973-IV від 19.06.2003 )
9. У пункті 8 статті 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
10. У частині шостій статті 24 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
11. У частині п'ятій статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
12. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
13. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
14. У частині другій статті 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18) слова "розрахункового рахунку" замінити словами "поточного рахунку".
( Пункт 15 втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI від 05.07.2012 )
16. В абзаці другому частини вісімнадцятої статті 31 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2002 р., N 7, ст.50) слова "розрахунковому рахунку" замінити словами "поточному рахунку".
( Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
18. У частині третій статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "доходно-розподільного рахунку Укрзалізниці" замінити словами "поточного рахунку Укрзалізниці із спеціальним режимом використання".
19. У частині п'ятій статті 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".
20. У Законі України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст. 28):
преамбулу доповнити словами "а також на відносини, що стосуються відповідальності суб'єктів переказу грошей через платіжні системи";
статтю 2 виключити;
у статті 3 слова та цифри "статтями 1 та 2" замінити словом та цифрою "статтею 1".
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
24. У частині другій статті 6 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
( Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1227-VII від 17.04.2014 )( Пункт 26 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2019-VIII від 13.04.2017 )
27. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
28. У частині восьмій статті 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) слова "свій розрахунковий рахунок та інші рахунки" замінити словами "свої поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
( Пункт 29 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1403-VIII від 02.06.2016 )
30. У частині четвертій статті 26 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
31. У частині третій статті 7 Закону України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".
32. У частині першій статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова "розрахункові (поточні) рахунки" замінити словами "поточні рахунки", а слова "інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні та інші" замінити словами "вкладні (депозитні) рахунки".
33. У частині четвертій статті 36 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".
34. У частині третій статті 45 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".
( Пункт 35 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )
II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 25 червня 1993 року "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 334; 1994 р., N 12, ст. 63; 1997 р., N 11, ст. 95).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
10 січня 2002 року
N 2921-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. У частині першій статті 8 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
3. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
4. У пункті 2 статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
5. У пункті 1 статті 13 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".
7. У частині першій статті 7 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

30 днiв передплати безкоштовно!