Про доповнення Житлового кодексу Української РСР. Закон від 11.07.1995 №287/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 11.07.1995 №287/95-ВР
Последняя редакция от 11.07.1995. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.07.1995

Номер 287/95-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення Житлового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.218 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169) такі доповнення:
1. Статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання".
2. Частину першу статті 46 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі".
3. Статтю 118 доповнити частиною другою такого змісту:
"Жилі приміщення, що надаються народним депутатам України на період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України, включаються до числа службових і виключаються з їх числа за рішенням Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів".
4. Статтю 122 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"Народному депутату України спеціальний ордер видається Управлінням справами Верховної Ради України".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
5. Доповнити Кодекс статтею 126-1 такого змісту:
"Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними
Порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними визначається окремим Положенням, затвердженим Верховною Радою України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1995 року
N 287/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення Житлового кодексу Української РСР
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169) такі доповнення:
1. Статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання".
2. Частину першу статті 46 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі".
3. Статтю 118 доповнити частиною другою такого змісту:
"Жилі приміщення, що надаються народним депутатам України на період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України, включаються до числа службових і виключаються з їх числа за рішенням Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів".
4. Статтю 122 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"Народному депутату України спеціальний ордер видається Управлінням справами Верховної Ради України".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
5. Доповнити Кодекс статтею 126-1 такого змісту:
"Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними
Порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними визначається окремим Положенням, затвердженим Верховною Радою України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.