Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб

Верховна Рада України Закон від 11.07.1995 №282/95-ВР
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.216 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 283/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.217 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 )
З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових осіб Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.
( Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ ,
11 липня 1995 року
N 282/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб
З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових осіб Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
III. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

30 днiв передплати безкоштовно!