Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 06.09.2005 №2801-IV

Верховна Рада України Закон від 06.09.2005 №2801-IV
Последняя редакция от 07.03.2018. Внесення змін (закон від 18.01.2018 N 2269-VIII /2269-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.09.2005

Номер 2801-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.480 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337 N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )
6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):
1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій редакції:
"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів";
4) у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю";
у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5080-VI від 05.07.2012 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
6 вересня 2005 року
N 2801-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".
6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):
1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій редакції:
"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції: