Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання. Закон від 07.04.2015 №277-VIII

Верховна Рада України Закон від 07.04.2015 №277-VIII
Последняя редакция от 07.04.2015. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.04.2015

Номер 277-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, ст.166)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2014 р., № 35, ст. 1178) слова "студенти та аспіранти" замінити словами "студенти, аспіранти та докторанти".
2. Пункт 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942, № 36, ст. 1179; 2015 р., № 13, ст. 85) доповнити абзацом такого змісту:
"Також з військової служби звільняються військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 квітня 2015 року
№ 277-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2014 р., № 35, ст. 1178) слова "студенти та аспіранти" замінити словами "студенти, аспіранти та докторанти".
2. Пункт 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942, № 36, ст. 1179; 2015 р., № 13, ст. 85) доповнити абзацом такого змісту:
"Також з військової служби звільняються військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!