Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 20.09.2001 №2703-III
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.09.2001

Номер 2703-III

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.10 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:
"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "96-1".
3. У частині першій статті 255:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 96-1)";
доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2703-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:
"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "96-1".
3. У частині першій статті 255:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 96-1)";
доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!