Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення. Закон від 10.04.2008 №257-VI

Верховна Рада України Закон від 10.04.2008 №257-VI
Последняя редакция от 10.04.2008. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.04.2008

Номер 257-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.230 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) статтю 127 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі відмови державним органом реєстрації актів цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду";
2) у статті 211:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини";
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років";
3) частину першу статті 212 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини".
2. Статтю 24 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191, N 11, ст. 202) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини".
У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 257-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) статтю 127 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі відмови державним органом реєстрації актів цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду";
2) у статті 211:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини";
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років";
3) частину першу статті 212 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини".
2. Статтю 24 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191, N 11, ст. 202) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини".
У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!