Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 07.07.1992 №2547-XII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.07.1992

Номер 2547-XII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.570 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2548-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.571 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення і зміни:
1. У статті 51:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів, сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях постійного або тимчасового зберігання, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України".
2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".
3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної плати".
4. Статтю 177-1 виключити.
5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту:
"Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей органам загсу
Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів громадянського стану -
тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У статті 218:
частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1";
частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами "212-1".
7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".
8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту 1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити.
IV. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий профілакторій";
Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня 1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 3, ст.86).
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
7 липня 1992 року
N 2547-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення і зміни:
1. У статті 51:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів, сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях постійного або тимчасового зберігання, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України".
2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".
3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної плати".
4. Статтю 177-1 виключити.
5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту:
"Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей органам загсу
Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів громадянського стану -
тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У статті 218:

30 днiв передплати безкоштовно!