Про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон від 17.05.2001 №2409-III

Верховна Рада України Закон від 17.05.2001 №2409-III
Последняя редакция от 19.11.2012. Внесення змін (кодекс украины від 13.04.2012 N 4651-VI /4651-17/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.05.2001

Номер 2409-III

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 146 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )( Пункт 3 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93):
абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:
"на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду (арбітражного суду) - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
5. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658) викласти у такій редакції:
"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
6. Частину другу статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2000 р., N 33-34, ст. 272) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
17 травня 2001 року
N 2409-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93):
абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:
"на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду (арбітражного суду) - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
5. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658) викласти у такій редакції:
"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
6. Частину другу статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2000 р., N 33-34, ст. 272) доповнити абзацом шостим такого змісту: