Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору

Верховна Рада України Закон від 26.04.2001 №2401-III
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 26.04.2001

Номер 2401-III

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.141 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
2. В абзаці першому пункту 2 статті 14 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "законодавством України" замінити словами "законами України".
3. В абзаці першому пункту 3.7 Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1994 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст. 387), слово "(контракту)" виключити.
4. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах другій і третій статті 3.2, частині першій статті 3.3, частині першій статті 3.4, частині першій статті 4.3, в абзаці першому частини першої статті 4.4 Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36, ст. 280), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.
5. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах першій і другій статті 3.2, частинах першій і другій статті 3.3, частині першій статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Абзац четвертий пункту 7 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 17 січня 1991 року "Про статус Академії наук Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 40).
2. Абзац другий пункту 2 Постанови Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року "Про Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН)" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 589).
3. Постанову Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року "Про впровадження контрактової системи в роботі з кадрами в редакції газети "Голос України".
4. Постанову Президії Верховної Ради України від 30 квітня 1992 року "Про статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 435).
5. Підпункт 8 пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 2 березня 1999 року "Про заходи щодо запобігання кризі в державному секторі галузі зв'язку України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 126).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2401-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору
У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. В абзаці першому пункту 2 статті 14 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "законодавством України" замінити словами "законами України".
3. В абзаці першому пункту 3.7 Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1994 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст. 387), слово "(контракту)" виключити.
4. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах другій і третій статті 3.2, частині першій статті 3.3, частині першій статті 3.4, частині першій статті 4.3, в абзаці першому частини першої статті 4.4 Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36, ст. 280), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.
5. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах першій і другій статті 3.2, частинах першій і другій статті 3.3, частині першій статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Абзац четвертий пункту 7 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 17 січня 1991 року "Про статус Академії наук Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 40).

30 днiв передплати безкоштовно!