Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці

Верховна Рада України Закон від 16.12.2004 №2252-IV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.2004

Номер 2252-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.119 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у статті 231:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю";
в абзаці першому:
після слів "що становлять комерційну" доповнити словами "або банківську";
слова "(комерційне шпигунство)" виключити;
2) у статті 232:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці";
абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної" доповнити словами "або банківської".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
3. Статтю 164-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
16 грудня 2004 року
N 2252-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у статті 231:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю";
в абзаці першому:
після слів "що становлять комерційну" доповнити словами "або банківську";
слова "(комерційне шпигунство)" виключити;
2) у статті 232:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці";
абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної" доповнити словами "або банківської".
3. Статтю 164-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!