Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів. Закон від 08.12.2017 №2226-VIII

Верховна Рада України Закон від 06.12.2017 №2226-VIII
Последняя редакция от 06.12.2017. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.12.2017

Номер 2226-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 11, ст.55)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2014 р., № 36, ст. 1194; 2015 р., № 28, ст. 238):
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.
2. Пункт 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:
"Також із військової служби звільняються чоловіки (жінки) - військовослужбовці, якщо на їх утриманні перебуває дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 грудня 2017 року
№ 2226-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2014 р., № 36, ст. 1194; 2015 р., № 28, ст. 238):
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.
2. Пункт 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) доповнити абзацом двадцять другим такого змісту: