Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР. Указ від 12.05.1986 №2204-XI

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 12.05.1986 №2204-XI
Последняя редакция от 06.08.1986 затвердження (закон від 12.07.1986 N 2518-XI /2518-11/)
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради УРСР

Тип Указ

Дата 12.05.1986

Номер 2204-XI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986 р., N 21 ст. 414) ( Указ затверджено Законом УРСР N 2518-XI від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )
Відповідно до Закону СРСР від 27 листопада 1985 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту", а також Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 квітня 1986 року "Про розширення прав трудових колективів підприємств і організацій у вирішенні питань поліпшення житлових умов робітників і службовців" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести такі доповнення до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1985 р., N 11, ст. 205):
1. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у колективних договорах можуть передбачатися для робітників і службовців, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які добилися високих показників у праці і беруть активну участь у громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у першочерговому порядку".
Частини другу і третю цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
2. Частину першу статті 45 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".
Голова Президії Верховної
Ради Української РСР
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 травня 1986 р.
N 2204-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР
Відповідно до Закону СРСР від 27 листопада 1985 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту", а також Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 квітня 1986 року "Про розширення прав трудових колективів підприємств і організацій у вирішенні питань поліпшення житлових умов робітників і службовців" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести такі доповнення до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1985 р., N 11, ст. 205):
1. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у колективних договорах можуть передбачатися для робітників і службовців, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які добилися високих показників у праці і беруть активну участь у громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у першочерговому порядку".
Частини другу і третю цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
2. Частину першу статті 45 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".