Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур

Верховна Рада України Закон від 13.05.2010 №2185-VI
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.05.2010

Номер 2185-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.353 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI від 02.10.2012 )
2. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - тринадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
13 травня 2010 року
N 2185-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - тринадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!