Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей. Закон від 07.11.2017 №2180-VIII

Верховна Рада України Закон від 07.11.2017 №2180-VIII
Последняя редакция от 08.07.2018. Внесення змін (закон від 21.06.2018 N 2469-VIII /2469-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.11.2017

Номер 2180-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 51-52, ст.445)
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2469-VIII від 21.06.2018 , ВВР, 2018, № 31, ст.241 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):
преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";
абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018 )
3. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):
1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";
2) у частині першій статті 8:
а) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;
створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".
У зв’язку з цим абзаци шостий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;
б) абзац дев’ятий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", а після слів "працівників бюджетної сфери" - словами "а також багатодітних сімей";
в) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";
г) доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим такого змісту:
"недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;
запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом забезпечення підтримки батьків у виконанні ними батьківських обов’язків та розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми;
підтримка сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у свої сім’ї";
3) у частині першій статті 10:
а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";
б) абзац дев’ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";
в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
"забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
під час опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років;
до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 2180-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):
преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";
абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".
3. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):
1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";
2) у частині першій статті 8:
а) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;
створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".
У зв’язку з цим абзаци шостий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;
б) абзац дев’ятий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", а після слів "працівників бюджетної сфери" - словами "а також багатодітних сімей";
в) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";
г) доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим такого змісту:
"недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;