Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України

Верховна Рада України Закон від 14.10.1994 №209/94-ВР
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.10.1994

Номер 209/94-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.413 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 79-1, 244-6 такого змісту:
"Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд
Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування".
2. Статті 96 і 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва
Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації, виконання будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У частині першій статті 218 цифри "96-105" замінити цифрами "97-1 - 105".
4. У частині другій статті 218 і статті 219 цифри "97" виключити.
5. У статті 255:
абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої виключити;
у частині другій цифри "244-2, 244-3, 244-4, 244-5" замінити цифрами "244-2 - 244-6".
6. В тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінити словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках.
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 14 жовтня 1994 року
N 209/94-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 79-1, 244-6 такого змісту:
"Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд
Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування".
2. Статті 96 і 97 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!