Митний кодекс України. Кодекс від 12.12.1991 №1970-XII

Верховна Рада України Кодекс України, Кодекс, Закон від 12.12.1991 №1970-XII
Последняя редакция от 16.05.2008 втрата чинності
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Кодекс України, Кодекс, Закон

Дата 12.12.1991

Номер 1970-XII

Статус Не действует

Редакции
16.05.2008 втрата чинності 01.01.2008 внесення змін (закон від 28.12.2007 N 107-VI /107-17/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 19.12.2006 N 489-V /489-16/) 01.01.2006 внесення змін (закон від 20.12.2005 N 3235-IV /3235-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 01.01.2004 внесення змін (кодекс україни від 11.07.2002 N 92-IV /92-15/) 01.08.2003 внесення змін (закон від 03.04.2003 N 662-IV /662-15/) 12.06.2001 внесення змін (закон від 17.05.2001 N 2415-III /2415-14/) 04.05.2001 внесення змін (закон від 05.04.2001 N 2362-III /2362-14/) 19.02.2001 внесення змін (закон від 07.12.2000 N 2134-III /2134-14/) 29.11.2000 внесення змін (закон від 19.10.2000 N 2056-III /2056-14/) 08.07.2000 внесення змін (закон від 08.06.2000 N 1807-III /1807-14/) 21.03.2000 внесення змін (закон від 22.02.2000 N 1480-III /1480-14/) 01.01.2000 внесення змін (закон від 30.06.1999 N 783-XIV /783-14/) 13.07.1997 внесення змін (закон від 17.06.1997 N 354/97-ВР /354/97-ВР/) 11.04.1995 внесення змін (закон від 28.02.1995 N 75/95-ВР /75/95-ВР/) 24.02.1994 внесення змін (закон від 28.01.1994 N 3892-XII /3892-12/) 13.02.1993 внесення змін (декрет від 11.01.1993 N 4-93 /4-93/) 19.01.1993 внесення змін (декрет від 29.12.1992 N 21-92 /21-92/) 17.06.1992 внесення змін (закон від 17.06.1992 N 2468-XII /2468-12/) 12.12.1991 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
Стаття 61. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави
Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їх сімей, що проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їх сімей не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну призначені для початкового облаштування предмети із звільненням від мита та митних зборів, за винятком зборів за зберігання, митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.
Особи, названі у частині першій цієї статті, ввозять в Україну та вивозять з України предмети в порядку, передбаченому статтями 55, 56 цього Кодексу.
Стаття 62. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу
На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги, що надаються цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, може бути поширено на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також на членів їх сімей, які не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
Стаття 63. Надання митних пільг консульським представництвам іноземних держав та членам їх персоналу
Консульським представництвам іноземних держав, консульським службовим особам, включаючи главу консульського представництва, та консульським службовцям, а також членам їх сімей надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.
На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульського представництва, а також на членів їх сімей, що не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, може бути поширено митні пільги, що надаються цим Кодексом членам відповідного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.
Стаття 64. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України
Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщуються через митний кордон України, не підлягають ні розпечатанню, ні затриманню. За наявності серйозних підстав вважати, що консульська валіза містить предмети, не зазначені в частині третій цієї статті, митниця може зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами репрезентованої держави у присутності службових осіб митниці. У разі відмови від розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.
Всі місця, що складають дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що вказують на їх характер.
Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та предмети, призначені для офіційного користування, а консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи або предмети, призначені виключно для офіційного користування.
Стаття 65. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів
Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України предмети, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду, мита та митних зборів, за винятком зборів за зберігання та митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.
Стаття 66. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав
Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових делегацій, а також на основі взаємності співробітникам делегацій іноземних держав, які приїжджають в Україну для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для членів дипломатичного персоналу представництв іноземних держав. Такі ж пільги надаються членам сімей, які супроводжують цих осіб.
Членам дипломатичного персоналу, консульським службовим особам представництв іноземних держав, членам сімей таких осіб, а також особам, названим у частині першій цієї статті, які прямують з тією ж метою транзитом через територію України, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для членів дипломатичного персоналу іноземних представництв.
Стаття 67. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу
Митні пільги для міжнародних, міжурядових організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними угодами України.
Міжнародним неурядовим організаціям та їх персоналу митні пільги може бути надано законами України.
Стаття 68. Митні пільги для інших організацій та осіб
Спільним підприємствам за участю українських та іноземних юридичних осіб і громадян, іноземним підприємствам, організаціям та їх представництвам, а також іноземним співробітникам цих підприємств, організацій і представництв та членам їх сімей митні пільги може бути надано законами України.
ГЛАВА 3. ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 69. Мета пропуску через митний кордон України товарів та інших предметів
Товари та інші предмети пропускаються через митний кордон України з метою:
1) вільного використання на митній території України або за її межами;
2) тимчасового ввезення на митну територію України чи тимчасового вивезення за межі цієї території;
3) транзиту через територію України.
Товари та інші предмети пропускаються після завершення митного оформлення в тому обсязі, який відповідає меті їх переміщення через митний кордон України.
Стаття 70. Пропуск для вільного використання
Для вільного використання пропускаються через митний кордон України товари та інші предмети:
1) за ввезення яких на митну територію України чи вивезення за межі цієї території та здійснення митного оформлення сплачено мито і митні збори, якщо відповідно до митного законодавства України та інших актів законодавства України такі товари та інші предмети підлягають митному обкладенню;
2) на ввезення яких на митну територію України чи вивезення за межі цієї території митниці подано підстави, передбачені законодавством України;
3) за зберігання та перебування яких під митним контролем митниці сплачено митні збори.
Товари та інші предмети можуть бути заявлені митниці з метою вільного використання:
1) під час переміщення через митний кордон України;
2) після пропуску з метою тимчасового ввезення на митну територію України або тимчасового вивезення за межі цієї території;
3) протягом строку зберігання під митним контролем.
Стаття 71. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення
Товари та інші предмети, крім легкових транспортних засобів (код 87.03), порядок тимчасового ввезення яких регулюється частинами шостою - одинадцятою цієї статті, тимчасово ввозяться на митну територію України чи тимчасово вивозяться за межі цієї території на строк, що не перевищує одного року з дня пропуску через митний кордон України. Згідно з заявою підприємств чи громадян цей строк може бути продовжено Державною митною службою України з урахуванням тривалості господарської, наукової, гуманітарної та інших видів діяльності, що здійснюється з використанням таких товарів та інших предметів.
Тимчасове ввезення чи тимчасове вивезення товарів та інших предметів здійснюється під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Якщо інше не передбачено законодавством України, товари та інші предмети, що пропускаються через митний кордон України у таких випадках, має бути повернуто на митну територію України або вивезено за її межі без будь-яких змін, крім природного зношення.
Товари та інші предмети при зворотному ввезенні на митну територію України або зворотному вивезенні за межі цієї території можуть бути пропущені будь-якою митницею. Митниця, що здійснює зворотний пропуск товарів та інших предметів, зобов'язана повідомити про це митницю, що здійснювала попередній пропуск цих товарів та інших предметів.
Товари та інші предмети під час тимчасового ввезення на митну територію України до закінчення строків, зазначених у частині першій цієї статті, має бути:
1) вивезено за межі цієї території;
2) або заявлено митниці з метою вільного використання;
3) або передано митниці з метою передачі у власність державі;
4) або передано митниці для зберігання;
5) або знищено під контролем митниці, якщо такі товари та інші предмети не можуть бути використані як вироби чи матеріали.
Товари та інші предмети, пропущені з метою тимчасового вивезення за межі митної території України до закінчення строків, зазначених в частині першій цієї статті, має бути:
1) ввезено на митну територію України;
2) або заявлено митниці з метою вільного використання за межами цієї території;
3) або заявлено митниці як такі, що загинули або були знищені за межами митної території України, якщо факт загибелі або знищення підтверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тимчасове ввезення легкових транспортних засобів (код 87.03) на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами дозволяється після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів.
Тимчасове ввезення легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів) дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філій) та нерезидентам - фізичним особам, визначеним у момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки) для власних потреб.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.
Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 87.02, 87.03 або 87.05 дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Дія частин шостої, сьомої, дев'ятої і десятої цієї статті не поширюється на транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам України та іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям і представництвам іноземних держав при них, а також їх персоналу - нерезидентам України.
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2134-III від 07.12.2000 )
Стаття 72. Пропуск з метою транзиту через територію України
З метою транзиту через територію України пропускаються товари та інші предмети:
1) на транзит яких через територію України митниці засвідчено підставу, передбачену законодавством України;
2) за митне оформлення переміщення яких через митний кордон України митниці сплачено митні збори.
Стаття 73. Використання товарів та інших предметів, на які встановлено митні пільги щодо обкладення митом
Товари та інші предмети, на які встановлено митні пільги щодо обкладення митом, можуть використовуватися виключно з тією метою, у зв'язку з якою було встановлено такі пільги.
Стаття 74. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України
Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари та інші предмети:
1. Заборонені до переміщення через митний кордон України:
а) заборонені до ввезення в Україну, до яких належать:
предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища;
продукція, що містить пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду та інша, що суперечить відповідним нормам Конституції (Основного Закону) України;
товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
б) заборонені до вивезення з України, до яких належать:
предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України;
товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
в) заборонені до транзиту через територію України, до яких належать предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища.
Конкретний перелік предметів, що підпадають під дію цієї статті, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
2. Щодо яких не було здійснено митного оформлення.
3. Які переміщуються через митний кордон України з порушенням положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
( Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 75/95-ВР від28.02.95 )
Розділ V
МИТО ТА МИТНІ ЗБОРИ
ГЛАВА 1. МИТО
Стаття 75. Обкладення митом товарів та інших предметів
Обкладення митом товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф".
ГЛАВА 2. МИТНІ ЗБОРИ
Стаття 76. Митні збори за виконання покладених на митницю обов'язків
За митне оформлення транспортних засобів (у тому числі транспортних засобів індивідуального користування), товарів, спадщини, речей, які переміщуються через митний кордон України (у тому числі у міжнародних поштових відправленнях та вантажем), та інших предметів, а також за перебування їх під митним контролем справляються митні збори.
Розміри митних зборів, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 77. Митні збори за надання послуг у галузі митної справи
За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці, і за зберігання товарів та інших предметів під відповідальністю митниці у випадках, коли передача їх на зберігання митниці згідно із статтею 85 цього Кодексу не є обов'язковою, справляються митні збори.
Ставки митних зборів, передбачених цією статтею, встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виходячи з того, що розмір цих ставок не повинен перевищувати приблизної вартості митних послуг.
Стаття 78. Валюта, в якій сплачуються митні збори
Митні збори сплачуються як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, що її купує Національний банк України, а збори за митне оформлення товарів, які є об'єктом зовнішньоторговельних угод, - у національній валюті України та іноземній валюті.
Кабінет Міністрів України має право визначати інші випадки, коли частина суми митних зборів за митне оформлення сплачується в іноземній валюті, а також розмір такої частини.
Перерахунок іноземної валюти у національну валюту України здійснюється за курсом Національного банку України, що застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях і діє на день пред'явлення митницею вимоги про сплату митних зборів.
Стаття 79. Відстрочення та розстрочення сплати митних зборів
За заявою підприємства та при наявності гарантії банку митниця має право надати відстрочення або розстрочення сплати митних зборів на строк, що не перевищує одного місяця.
( Стаття 80 втратила чинність на підставі Закону N 783-XIV від 30.06.99 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону про Державний бюджет України на 2000 рік )
Розділ VI
ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
ГЛАВА 1. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ
МІЖ МИТНИЦЯМИ
Стаття 81. Умови перевезення товарів та інших предметів між митницями
Товари та інші предмети, щодо яких митне оформлення не завершено, в тому числі ті, що переміщуються транзитом через територію України, можуть перевозитися з однієї митниці в іншу під відповідальністю підприємства або громадянина, що прийняли такі товари та інші предмети до перевезення.
Витрати на такі перевезення відшкодовуються у порядку, передбаченому законодавством України.
Стаття 82. Права та обов'язки перевізника
Підприємство і громадянин мають право не приймати для перевезення між митницями товари та інші предмети у випадках:
1) оформлення митних і транспортних документів з порушенням встановленого порядку;
2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і упаковку товарів та інших предметів, не виключає можливості доступу до товарів та інших предметів без порушень такого забезпечення.
Підприємство і громадянин, що прийняли товари та інші предмети для перевезення, зобов'язані доставити в митницю призначення товари та інші предмети, а також документи на них, що підлягають врученню цій митниці.
Стаття 83. Строк доставлення товарів та інших предметів, а також документів
Прийняті для перевезення між митницями товари та інші предмети, а також документи на них, що підлягають врученню митниці призначення, повинні бути доставлені в цю митницю у строк, встановлений митницею відправлення відповідно до звичайних строків доставлення з урахуванням виду транспорту, що використовується для такого перевезення, наміченого маршруту та інших умов перевезення.
Стаття 84. Заходи, що вживаються у випадках, коли транспортний засіб не зміг прибути в митницю призначення
Якщо транспортний засіб внаслідок аварії або непереборної сили не зміг прибути в митницю призначення, то вивантаження товарів та інших предметів допускається в іншому місці. В цьому випадку підприємство чи громадянин, що здійснюють перевезення товарів та інших предметів, зобов'язані застосувати всі можливі заходи для їх схоронності і здійснення митного оформлення.
Підприємство чи громадянин, що здійснюють перевезення товарів та інших предметів під митним контролем, зобов'язані доставити службових осіб митниці до місцезнаходження цих товарів та інших предметів або забезпечити їх перевезення в місце розташування митниці.
ГЛАВА 2. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ
ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Стаття 85. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем
Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, до митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею.
Підприємства зберігають товари та інші предмети тільки з дозволу митниці та під її контролем.
За перебування товарів та інших предметів під митним контролем митницею з власника товарів та інших предметів справляється збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем справляється незалежно від їх місцезнаходження та сплати митного збору за зберігання.
Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею
Підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання такі товари та інші предмети:
1) не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
2) такі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України у разі несплати таких платежів, якщо не надано відстрочення або розстрочення їх сплати;
3) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини четвертої статті 71 цього Кодексу.
Валюта та цінності, передані митниці на зберігання у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, зберігаються з депонуванням у банках України.
Якщо товари чи інші предмети підлягають передачі на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею товарів чи інших предметів (крім валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 87. Склади митниць
Під "складом митниці" розуміється спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів та інших предметів, що є власністю митниці України або використовується нею.
У разі, якщо на складі митниці буде недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень, начальник митниці за погодженням з Державною митною службою України може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці.
На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, зазначені в статті 86 цього Кодексу.
Товари та інші предмети, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання, можуть зберігатися на підставі договору підприємств або громадян та митниці. За таке зберігання береться плата, як за надання послуг.
На складі митниці не можуть зберігатися товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням.
Стаття 88. Митні ліцензійні склади
Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб'єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів.
Положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів затверджується Державною митною службою України.
Ліцензія на право експлуатації митного ліцензійного складу видається Державною митною службою України за поданням юридичної чи фізичної особи та погодженням з відповідною митницею.
Ввезення товарів та інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положення, що затверджується Державною митною службою України.
Стаття 89. Строк зберігання товарів та інших предметів
Товари та інші предмети можуть зберігатися під митним контролем протягом шести місяців, крім товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.
Товари та інші предмети (за винятком валюти та цінностей), зазначені у статті 86 цього Кодексу, зберігаються митницею доти, доки розмір сум складських митних зборів не досягне вартості цих товарів та інших предметів.
Стаття 90. Відшкодування витрат на зберігання
Відшкодування витрат підприємств на зберігання товарів та інших предметів під митним контролем здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, а відшкодування витрат митниці - у порядку, встановленому цим Кодексом.
Стаття 91. Інвентаризація товарів та інших предметів, що зберігаються під митним контролем
При здійсненні митного контролю за товарами та іншими предметами, що зберігаються підприємством, митниця має право, крім здійснення інших операцій по такому контролю, проводити інвентаризацію товарів та інших предметів.
Стаття 92. Операції з товарами та іншими предметами, що зберігаються підприємством
З дозволу митниці та під її контролем підприємства, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, мають право здійснювати з ними такі операції:
1) підготовку їх до продажу та транспортування (роздріблення партії, формування відправок, сортування, упакування та переупакування);
2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;
3) прості складальні операції.
Митниця має право не дозволяти проведення таких операцій, якщо підприємство не забезпечує належних умов для діяльності на його території службових осіб митниці з метою митного контролю за такими товарами та предметами.
Стаття 93. Видача товарів та інших предметів
Товари та інші предмети, що зберігаються підприємством під митним контролем, можуть бути видані лише з дозволу митниці.
Товари та інші предмети, що зберігаються як підприємством, так і митницею, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари та інші предмети або володіння ними.
ГЛАВА 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ
Стаття 94. Порядок реалізації товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник
Товари, та інші предмети, які зберігаються під митним контролем і за якими власник не звернувся до кінця строку зберігання, передбаченого статтями 89 та 145 цього Кодексу, підлягають реалізації відповідно до цього Кодексу.
Суми, одержані від реалізації цих товарів та інших предметів чи розпорядження ними згідно із статтею 97 цього Кодексу (за винятком зазначених у статті 86 цього Кодексу), за відрахуванням витрат за зберігання товарів та інших предметів, їх реалізацію, розпорядження ними, а також надсилання власникові відповідних повідомлень, виплачуються власникові.
( Частина третя статті 94 втратила чинність на підставі Закону N 783-XIV від 30.06.99 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону про Державний бюджет України на 2000 рік )
За два тижні до закінчення строку зберігання таких предметів митниця повинна повідомити про це їх власника.
Стаття 95. Надходження валюти України та цінних паперів України у власність держави
Валюта України, а також цінні папери, що ввозяться на митну територію України без підстав для їх ввезення, передаються у власність держави безоплатно.
Стаття 96. Митні аукціони
Товари, та інші предмети, зазначені у статті 94 цього Кодексу, реалізуються на митних аукціонах, якщо інше не передбачено законодавством України. Митні аукціони проводяться в порядку, що встановлюється Державною митною службою України.
( Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III від 19.10.2000 )
Стаття 97. Порядок розпорядження окремими товарами та іншими предметами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах
Порядок розпорядження окремими товарами та іншими предметами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 98. Реалізація товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання
Товари та інші предмети, затримані митницею або за якими не звернувся власник (в тому числі затримані по справах про контрабанду та про порушення митних правил), що мають обмежений строк зберігання, можуть передаватися на реалізацію одразу ж по закінченні цього строку.
Суми, виручені від реалізації товарів та інших предметів, після утримання всіх належних зборів і платежів та оплати витрат на продаж передаються, за наявності підстав, розпоряднику таких товарів чи інших предметів за його заявою, якщо її подано не пізніш як через рік з дня продажу.
Стаття 99. Використання сум, одержаних від реалізації або розпорядження конфіскованими предметами
Суми, одержані від реалізації предметів, щодо яких суддею винесено рішення про конфіскацію (в тому числі предметів контрабанди та предметів, обладнаних спеціальними тайниками, що використовувалися для вчинення контрабанди), а також суми, одержані від розпорядження такими предметами, направляються до державного бюджету України.
( Стаття 99 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3892-XII від 28.01.94, N 2056-III від 19.10.2000 )
Розділ VII
КОНТРАБАНДА
ГЛАВА 1. КОНТРАБАНДА
Стаття 100. Контрабанда
Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти, цінностей та інших предметів у великих розмірах, а так само таке ж незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до закону.
( Стаття 100 в редакції Законів N 2468-XII від17.06.92, N 2415-III від 17.05.2001 )
ГЛАВА 2. КОНТРОЛЬОВАНІ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
Стаття 101. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин
З метою припинення міжнародного незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу, митні органи України в кожному окремому випадку за домовленістю з митними та іншими відповідними органами іноземних держав або на основі міжнародних договорів України використовують метод "контрольованої поставки", тобто допускають під своїм контролем ввезення в Україну, вивезення з України або транзит через її територію наркотичних засобів та психотропних речовин, включених в незаконний обіг.
Рішення про використання методу "контрольованої поставки" приймаються Державною митною службою України.
У разі прийняття рішення про використання методу "контрольованої поставки" кримінальна справа щодо особи, яка здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, не порушується, а про прийняте рішення Державна митна служба України негайно повідомляє органи прокуратури.
ГЛАВА 3. ДІЗНАННЯ У СПРАВАХ ПРО КОНТРАБАНДУ
Стаття 102. Дізнання у справах про контрабанду
Митні органи України є органами дізнання у справах про контрабанду.
Дізнання у справах про контрабанду ведеться митними органами України відповідно до законодавства України.
Розділ VIII
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
ГЛАВА 1. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ТАКІ ПОРУШЕННЯ
Стаття 103. Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил
У цьому розділі під "особами" розуміються громадяни (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), службові особи, а також юридичні особи.
Особи, які вчинили порушення митних правил, підлягають відповідальності відповідно до цього Кодексу, а в частині, не врегульованій ним, - відповідно до законів України.
Громадяни підлягають відповідальності за порушення митних правил, якщо на момент вчинення правопорушення вони досягли шістнадцятирічного віку.
Службові особи підлягають відповідальності за порушення митних правил, якщо в їх службові обов'язки входило забезпечення виконання вимог, встановлених цим Кодексом.
При вчиненні порушень митних правил підприємствами відповідальності підлягають службові особи - керівники цих підприємств.
Стаття 104. Незупинення транспортного засобу
Незупинення транспортного засобу (в тому числі транспортного засобу індивідуального користування), що переміщується через митний кордон України, в зоні митного контролю -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати.
Стаття 105. Відправлення транспортного засобу без дозволу
Відправлення транспортного засобу (в тому числі транспортного засобу індивідуального користування), що знаходиться під митним контролем, без дозволу митниці України, а з пунктів пропуску на державному кордоні України - також і органів прикордонної служби -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати.
( Стаття 105 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року )
Стаття 106. Причалювання до судна, що знаходиться під митним контролем
Причалювання до судна, що знаходиться під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу України -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати.
Стаття 107. Перешкодження доступу службової особи митного органу України до предметів, що знаходяться під митним контролем
Перешкодження доступу службової особи митного органу України при здійсненні нею митного контролю до предметів, що знаходяться під таким контролем, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати.
Стаття 108. Неподання митному органу України документів, необхідних для здійснення митного контролю
Неподання митному органу України необхідних для здійснення митного контролю документів на транспортні засоби, незалежно від подання письмової декларації, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від одного до двох з половиною офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати.
Неподання митному органу України необхідних для здійснення митного контролю документів на товари, валюту, цінності та інші предмети, незалежно від подання письмової декларації, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 109. Недоставлення в митний орган України предметів та документів
Недоставлення в митний орган України у призначений строк предметів, що знаходяться під митним контролем і перевозяться з одного митного органу України в інший, а також прийнятих для вручення митному органу України митних або інших документів на ці предмети -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією цих предметів або без такої.
Стаття 110. Пошкодження або втрата митного забезпечення
Пошкодження або втрата пломб, печаток чи іншого забезпечення, накладеного митним органом України, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 111. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу України
Навантажування, вивантажування, перевантажування, виправлення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування предметів, що знаходяться під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркірування, нанесених на ці предмети або їх упаковку, без дозволу митного органу України -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 112. Видача предметів без дозволу митного органу України або їх втрата
Видача без дозволу митного органу України або втрата предметів, що знаходяться під митним контролем, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення або без такої, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів або без такої.
Стаття 113. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення
Невивезення за кордон предметів, ввезених на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення чи неповернення на митну територію України предметів, вивезених за кордон під зобов'язання про зворотне ввезення, в строки, встановлені цими зобов'язаннями, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією цих предметів, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією цих предметів.
Стаття 114. Порушення зобов'язання про транзит
Невивезення за митний кордон України предметів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом України, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією цих предметів, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією цих предметів.
Стаття 115. Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю
Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням тайників та інших засобів, що утруднюють виявлення предметів, або шляхом надання одним предметам вигляду інших, або з поданням митному органу України як підстави для переміщення предметів підроблених документів, документів, одержаних незаконним шляхом, або документів, що містять неправдиві дані, а також документів, що є підставою для переміщення інших предметів, при відсутності ознак злочину, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення -
тягне за собою конфіскацію предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, а також предметів із спеціально виготовленими тайниками, використаними для переміщення через митний кордон України з приховуванням предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, або накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів, а на службових осіб - від трьохсот до тисячі офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів або без такої.
( Стаття 115 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3892-XII від 28.01.94 )
Стаття 116. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем
Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем, тобто переміщення предметів через митний кордон поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, а на службових осіб - до тисячі офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів.
( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3892-XII від 28.01.94, N 2415-III від 17.05.2001 )
Стаття 116-1. Переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права інтелектуальної власності
Переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до п'ятисот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією товарів, що є об'єктами правопорушення, а на службових осіб - від десяти до тисячі двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених товарів.
( Кодекс доповнено статтею 116-1 згідно із Законом N 2362-III від 05.04.2001 )
Стаття 117. Зберігання, перевезення чи придбання предметів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю
Зберігання, перевезення чи придбання предметів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю, а так само предметів, щодо яких надано митні пільги по митному обкладенню та використаних без дозволу митних органів України в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, при відсутності ознак злочину -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, або без такої.
Стаття 118. Недекларування предметів чи декларування їх не своїм найменуванням
Недекларування предметів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей про такі предмети, а так само декларування предметів не своїм найменуванням -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, або без такої, а на службових осіб - від двох з половиною до десяти офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів або без такої.
Стаття 119. Використання предметів, щодо яких надано пільги по обкладенню митом, в інших цілях без дозволу митних органів України
Використання предметів, щодо яких надано пільги по обкладенню митом, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, без дозволу митних органів України -
тягне за собою накладення штрафу на громадян і на службових осіб - від ста до двохсот процентів суми мита, не сплаченого у зв'язку з наданням пільг.
Стаття 120. Дії, що спричинили недобори митних платежів
Несплата мита та митних зборів протягом встановлених строків, а так само інші дії, що спричинили недобори митних платежів, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян і на службових осіб - від ста до трьохсот процентів суми несплачених митних платежів.
ГЛАВА 2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Стаття 121. Порядок провадження у справах про порушення митних правил
Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється службовими особами митних органів України.
Стаття 122. Протокол про порушення митних правил
Про вчинення порушення митних правил відповідна службова особа митного органу України складає протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.
У протоколі зазначаються:
дата і місце його складання;
посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, що склала протокол;
необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка вчинила порушення митних правил, якщо її встановлено;
місце, час вчинення та суть порушення митних правил;
стаття цього Кодексу, що передбачає відповідальність за таке порушення митних правил;
прізвища та адреси свідків, якщо вони є;
пояснення особи, яка вчинила порушення митних правил, відомості про предмети та документи, вилучені згідно з статтею 128 цього Кодексу;
інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Протокол підписується службовою особою, що його склала, а також особою, що вчинила порушення митних правил, якщо її встановлено. При наявності свідків протокол може бути підписаний також і цими особами.
У разі відмови особи, яка вчинила порушення митних правил, від підписання протоколу у протоколі робиться запис про це. Особа, яка вчинила порушення митних правил, має право подати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, а також пояснити мотиви своєї відмови від його підписання. Пояснення, зауваження, а також мотиви відмови від підписання протоколу, власноручно викладені особою, додаються до протоколу.
При складанні протоколу особі, яка вчинила порушення митних правил, роз'яснюються її права, про що робиться відмітка у протоколі.
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, мит та митних зборів.
Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними, іншими державними органами, суб'єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав та обов'язків у галузі митної справи.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА
Стаття 1. Митна справа
Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики становлять митну справу.
Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами.
Стаття 2. Принципи митного регулювання
Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.
Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів України та міжнародних договорів України. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи.
Стаття 3. Митна територія
Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію.
Стаття 4. Митний кордон
Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України.
Стаття 5. Спеціальні митні зони

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!