Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності

Верховна Рада України Закон від 21.09.2000 №1969-III
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.377 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законом N 222-VIII від 02.03.2015 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
3) у статті 313:
пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
абзац восьмий пункту 2 виключити.
( Стаття 6 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;
здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
21 вересня 2000 року
N 1969-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".
5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
3) у статті 313:
пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
абзац восьмий пункту 2 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;
здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

30 днiв передплати безкоштовно!