Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці

Верховна Рада України Закон від 15.05.1996 №196/96-ВР
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.05.1996

Номер 196/96-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 145 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Частину третю статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 49, ст.431) викласти в такій редакції:
"Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України".
2. Частину шосту статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст.668) доповнити реченням такого змісту: "Працівники, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 1996 року
N 196/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
Верховна Рада України
постановляє:
1. Частину третю статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 49, ст.431) викласти в такій редакції:
"Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України".
2. Частину шосту статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст.668) доповнити реченням такого змісту: "Працівники, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!