Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень. Закон від 11.02.2010 №1876-VI

Верховна Рада України Закон від 11.02.2010 №1876-VI
Последняя редакция от 19.11.2012. Внесення змін (кодекс украины від 13.04.2012 N 4651-VI /4651-17/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.02.2010

Номер 1876-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.139 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):
1) пункт 4 статті 111-15 викласти в такій редакції:
"4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
2) текст статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього Кодексу".
3. Пункт 2 частини першої статті 354 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом".
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
1) пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
2) у частині третій статті 243:
перше речення викласти в такій редакції:
"3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
у другому реченні слово "його" замінити словами "судове рішення".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
11 лютого 2010 року
N 1876-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):
1) пункт 4 статті 111-15 викласти в такій редакції:
"4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
2) текст статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього Кодексу".
3. Пункт 2 частини першої статті 354 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом".
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
1) пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
2) у частині третій статті 243:
перше речення викласти в такій редакції:
"3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
у другому реченні слово "його" замінити словами "судове рішення".