Про внесення змін до деяких законів України у звязку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України Закон від 11.05.2000 №1708-III
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.05.2000

Номер 1708-III

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.256 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):
частину першу викласти в такій редакції:
"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики";
у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами "річної фінансової".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами "фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1708-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):
частину першу викласти в такій редакції:
"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики";
у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами "річної фінансової".
4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами "фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!