Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання". Закон від 20.04.2004 №1695-IV

Верховна Рада України Закон від 20.04.2004 №1695-IV
Последняя редакция от 20.04.2004. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.04.2004

Номер 1695-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 32, ст.391 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132) такі зміни:
1. У статтях 16, 17, 36 слово "ведмедя" виключити.
2. У частині першій статті 19:
абзац третій викласти в такій редакції:
"на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні";
абзац четвертий після слова "рябчика" доповнити словом "тетерука";
абзац дев'ятий виключити.
3. В абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому пункту 4 частини першої статті 20 та у частині сьомій статті 35 слова "та ведмедя" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2004 року
N 1695-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132) такі зміни:
1. У статтях 16, 17, 36 слово "ведмедя" виключити.
2. У частині першій статті 19:
абзац третій викласти в такій редакції:
"на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні";
абзац четвертий після слова "рябчика" доповнити словом "тетерука";
абзац дев'ятий виключити.
3. В абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому пункту 4 частини першої статті 20 та у частині сьомій статті 35 слова "та ведмедя" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.