Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290. Постанова від 16.12.2004 №1674

Кабінет Міністрів України Постанова від 16.12.2004 №1674
Последняя редакция от 16.12.2004. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 16.12.2004

Номер 1674

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1674
Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22; 2003 р., N 21, ст. 917) зміни, що додаються.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

М.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1674
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п )
1. У додатку 1:
1) у розділі I "ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ":
у позиції 107 цифру "4" замінити цифрами "14";
доповнити розділ позицією 306а такого змісту:
"306а. Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему 14";
обслуговуванням печей спікання, допоміжного
устаткування (мішалки, колектори, елеватори
та інше устаткування)
2) у розділі II "МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ":
назви підрозділів "ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО" та "СТАЛЕВЕ ЛИТТЯ" викласти у такій редакції:
"ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ";
"ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ";
позиції 19, 46, 694, 1426 і 1460 викласти у такій редакції:
"19. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті на:
роботах у тунелях та закритих галереях 14
інших дільницях 7";
"46. Машиніст електровоза металургійного цеху, 14";
машиніст тепловоза, зайняті у міксерних
відділеннях
"694. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті обслуговуванням дільниць, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами праці
тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7";
"1426. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті на:
роботах всередині ливарних, плавильних, 14
гарячепрокатних, гарячепресових і травильних
цехів та відділень
обрубно-оброблювальних дільницях ливарних 7";
цехів
"1460. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, 14";
зайняті обслуговуванням залізничного складу з
гарячим агломератом, коксом, рідким і гарячим
металом, а також з гарячим шлаком та шлаком,
що швидко розкладається
3) у розділі III "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО" позицію 241 викласти у такій редакції:
"241. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо 18";
зайняті у цих виробництвах
4) у розділі VI "ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ" позиції 43, 44 і 71 викласти у такій редакції:
"43. Майстер і змінний інженер плавильної, 7
заливальної та обрубної дільниць
44. Майстер і змінний інженер у ливарному цеху на 4";
інших дільницях
"71. Майстер і змінний інженер ковальсько-пресового 4";
цеху, зайняті на гарячих ділянках робіт
5) розділ XVII "ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ" доповнити позицією 152а такого змісту:
"152а. Просочувальник пиломатеріалів та виробів з
деревини, який:
працює із застосуванням антисептиків; 7
зайнятий приготуванням антисептичних паст, 7
гідроізоляційних та консистентних мастил;
зайнятий обслуговуванням деревопросочувальної 4".
установки
2. У додатку 2:
1) розділ XV "ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ" доповнити позицією 2а такого змісту:
"2а. Машиніст паровоза, машиніст тепловоза та 7";
машиніст дизель-поїзда
2) у розділі XVII "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА":
доповнити розділ позиціями, 25а, 31а, 31б, 45а і 134а такого змісту:
"25а. Лікар-дієтолог, сестра медична з дієти 7";
"31а. Реєстратор медичний, зайнятий в архіві 7
31б. Сестра-господиня 7";
"45а. Реєстратор медичний, зайнятий в архіві 7";
"134а. Нянька у дитячих яслах та ясельних групах 7";
ясел-садків
у позиціях 28, 42, 108, 111, 122 і 131 слова "персонал медичний середній" замінити словами "молодші спеціалісти з медичною освітою";
позиції 29, 41 і 132-134 викласти у такій редакції:
"29. Молодші медичні сестри з догляду за хворими, 25";
молодші медичні сестри та обслуговуючий
персонал (буфетник, офіціант, робітник з
обслуговування лазні, нянька, прибиральник
виробничих приміщень)
"41. Молодші медичні сестри з догляду за хворими, 25";
молодші медичні сестри та обслуговуючий
персонал (буфетник, офіціант, робітник з
обслуговування лазні, нянька, помічник
вихователя, прибиральник виробничих приміщень)
"132. Лікар, який працює в закладах і установах 7
охорони здоров'я, освіти, соціального
забезпечення та будинку відпочинку
133. Молодші спеціалісти з медичною освітою закладів 7
та установ охорони здоров'я, освіти та
соціального забезпечення
134. Молодші медичні сестри з догляду за хворими, 7";
молодші медичні сестри закладів і установ
охорони здоров'я, освіти та соціального
забезпечення
у позиціях 50, 53, 63, 66, 67, 71, 91, 107, 124 і 126-129, слова "персонал медичний середній та молодший" замінити словами "молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри";
у позиціях 70, 83 і 111 слова "персонал медичний молодший" замінити словами "молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри";
у позиції 123 слова "(крім лікарів-стоматологів та зубних лікарів)" виключити;
3) у розділі XXII "ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА":
позицію 43 виключити;
позицію 58 викласти у такій редакції:
"58. Працівники, які працюють на електронно-
обчислювальних та обчислювальних машинах 4".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1674
Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22; 2003 р., N 21, ст. 917) зміни, що додаються.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

М.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1674
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п )
1. У додатку 1:
1) у розділі I "ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ":
у позиції 107 цифру "4" замінити цифрами "14";
доповнити розділ позицією 306а такого змісту:
"306а. Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему 14";
обслуговуванням печей спікання, допоміжного
устаткування (мішалки, колектори, елеватори
та інше устаткування)
2) у розділі II "МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ":
назви підрозділів "ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО" та "СТАЛЕВЕ ЛИТТЯ" викласти у такій редакції:
"ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ";
"ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ";
позиції 19, 46, 694, 1426 і 1460 викласти у такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!