Про відповідальність за порушення порядку провезення за кордон товарів народного споживання

Президія Верховної Ради України Указ від 03.08.1990 №158-XII
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 03.08.1990

Номер 158-XII

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
Про відповідальність за порушення порядку провезення за кордон товарів народного споживання
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.501 )
З метою запобігання незаконному вивезенню з Української РСР товарів народного споживання, що спричиняє дестабілізацію внутрішнього споживчого ринку, виникнення соціальної напруженості в прикордонних районах, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
1. Встановити, що провезення громадянами за кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді конфіскації цих товарів.
Справи про зазначені правопорушення розглядаються начальниками митниць або їх заступниками.
2. У зв'язку з цим внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; N 27, ст.539; N 52, ст.1057; 1987 р., N 25, ст.453; 1988 р., N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182; 1990 р., N 5, ст.60; N 12, ст.194) такі зміни і доповнення:
1) доповнити Кодекс статтею 208-1 такого змісту:
"Стаття 208-1. Незаконне провезення через кордон товарів народного споживання
Провезення громадянами через кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР (якщо ці дії не підпадають під ознаки статті 209 цього Кодексу), -
тягне за собою конфіскацію цих товарів";
2) у статті 234 цифри і слово "208 і" замінити цифрами і словом "208, 208-1 і";
3) в останньому абзаці пункту 2 статті 313 слово і цифри "статтею 209" замінити словом і цифрами "статтями 208-1, 209".
3. Раді Міністрів Української РСР визначити порядок реалізації конфіскованих товарів народного споживання та розподілу одержуваних коштів.
4. Цей Указ набирає чинності з 10 серпня 1990 року.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 158-XII
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення порядку провезення за кордон товарів народного споживання
З метою запобігання незаконному вивезенню з Української РСР товарів народного споживання, що спричиняє дестабілізацію внутрішнього споживчого ринку, виникнення соціальної напруженості в прикордонних районах, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
1. Встановити, що провезення громадянами за кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді конфіскації цих товарів.
Справи про зазначені правопорушення розглядаються начальниками митниць або їх заступниками.
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!