Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці. Закон від 25.06.2009 №1574-VI

Верховна Рада України Закон від 25.06.2009 №1574-VI
Последняя редакция от 25.06.2009. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.06.2009

Номер 1574-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.8 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 95 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також".
2. У статті 3 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
частину першу після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також";
частину четверту доповнити словами "та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
розробити та затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1574-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 95 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також".
2. У статті 3 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
частину першу після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також";
частину четверту доповнити словами "та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
розробити та затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!